Sista dagen på arbetsplatsstrategen

Tillsammans med Unionen har vi gett en 3-dagarsutbildning som syftar till att stärka och utveckla rollen som arbetsplatsombud. Innehållet i utbildningen har varit arbetslivets spelregler, resultatorienterat förhållningssätt, entreprenörskap och innovation, samt ekonomisk kommunikation och beslut.

EFL Unionen

 

EFL Per Ola Nilsson
Besök av MSO:s Malmö Symfoniorkesters vd Per-Ola
Nilsson. Deltagarna behandlade ett case om MSO och
fick möjligheten att träffa VD och ställa skarpa frågor.

 

Läs mer om EFLs företagsanpassade utbildningar