Skaffa dig nycklarna till framgångsrik organisationsutveckling!

Enstaka platser kvar till kursen ”Organisation – strategi, struktur och styrning” som ger dig en bra organisationsteoretisk bas att stå på för bättre beslutsfattande. Kursen omfattar sex kvällar under sex veckor med start den 14 oktober.