Startinternat för Ledarskap i organisationer

Startinternatet för deltagarna på EFLs ledarskapskurs blev en skön blandning av ledarskapsdiskussioner, teambuilding och umgänge.  

Kursen kickade igång ordentligt med ett internat på MiLgårdarna i Klippan, där deltagarna fick möjlighet att lära känna varandra och ett par av kursens lärare, diskutera sin syn på ledarskap och att lägga grunden för nya kunskaper kring det egna ledarskapet och ledarskap i en organisatorisk kontext.

Framför sig har deltagarna en spännande vår som kommer att handla om tre övergripande teman; ledarskap, strategi och projektledning. Teorier och modeller kommer att varvas med case, diskussioner och praktiskt erfarenhetsutbyte, och utmynna i nya verktyg för att kunna jobba mer strategiskt.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Läs mer
Ledarskap i organisationer
En rejäl ledarskapskurs