Strategi och ledning

Torsdagens heldag på Affärskunskapsprogrammet var nummer 8 i ordningen. På temat ”Strategi och Ledning” diskuterades affärsmannaskap, strategisk planering, management och ledarskap. Dessutom redovisade deltagarna sina managementuppgifter inför gruppen.

Vid detta tillfälle gästade vi Sony Mobile Communications i Lund. Deltagarna Mia Moström och Markus Eriksson stod som värdar, tillsammans med sin kollega Peter Fransson, i denna häftiga byggnad fylld av kreativitet.

Affärskunskapsprogrammet – ”Civilekonom” på 8,5 dagar
Affärskunskap, som är en av våra mest populära utbildningar, är ett utmärkt program för dig, som på ett snabbt och inspirerande sätt vill lära dig att förstå och tala det ekonomiska språket. Under 8,5 dagar löpande över 10 veckor går vi igenom företagsekonomins byggstenar och ger dig grunder som gör att du känner dig bekväm i ekonomiska samband och resonemang. Utbildningen anpassas efter deltagarnas egna verksamheter, där era specifika förutsättningar vävs in. Läs mer om Affärskunskap

Sony2

Sony1