Ekonomiska samband på Strategic Financial Management

Deltagarna på årets program av Strategic Financial Management kan nu efter avslutat program vara en aktiv part i finansiella beslut. De har genomgått tre moduler och avslutat programmet, vilket rustat dem med nya förmågor att leda och påverka finansiellt värdeskapande i sina företag. De har lärt sig att själv analysera finansiella data ur ett helhetsperspektiv och med det som bas fatta finansiella och affärsstrategiska beslut.

Under sista och tredje modulen som handlar om ekonomiska samband, närmar vi oss frågan om hur vi går från planer till verklighet genom att jobba med verksamhetsstyrning som ett sammanhängande system av faktorer som påverkar hur väl du och din verksamhet lyckas nå era mål.

  • Första dagen gästades deltagarna första dagen av Susanne Arvidsson som pratade om hållbarhetsrapportering. Deltagarna presenterade också sina balanserade styrkort.
  • Andra dagen ägnades åt Mergers & Acquisitions. Gäster var då Svante Schriber från Stockholms universitet samt Johan Lekoholm från Mannheimer Svartlig.
  • Och under tredje och sista dagen fick deltagarna ägna sig åt sina Impact Challenges samt en reflektionsstund med Hans Backman, CFO från NIBE.

Allt under ledning av programansvariga Ola Mattisson, lärare och forskare i strategi och verksamhetsstyrning på Ekonomihögskolan i Lund, och Per Arvidson, lärare och forskare inom verksamhetsstyrning och redovisning på Ekonomihögskolan i Lund.

”Det har varit ett härligt gäng med bra diskussioner. Den här typen av program innehåller alltid ett smörgåsbord av olika saker man behöver förstå och kunna hantera. Hösten har bjudit på härligt lärorika diskussioner om såväl de större strategiska sambanden såväl som detaljer och specifika situationer, allt för att stötta den Impact challenge som varje deltagare har arbetat med.” 

-Ola Mattisson, Programansvarig, samt lärare och forskare i strategi och verksamhetsstyrning på Ekonomihögskolan i Lund.

Nästa program startar den 9 oktober 2024. Läs mer här >>

Detta bildspel kräver JavaScript.


Om Strategic Financial Management

Finansiella och affärsstrategiska beslut utifrån ekonomisk information

Programmet ”Strategic Financial Management” tar sin utgångspunkt i en central fråga – ”Hur skapar vi finansiella värden i vårt företag?”. Denna fråga är väsentlig för alla beslutsfattare och intressenter i ett företag – ägare, styrelseledamöter, företagsledning, chefer på olika nivåer och anställda.

Det finns förstås också många motiv för att driva företag – gemensamt för dem alla är dock att företaget måste skapa värde och vara finansiellt livskraftigt. Hur mycket eller lite ska vi tjäna, ska det gå snabbt eller bör det ske långsiktigt, hur stora eller små risker är vi beredd att ta – svaren på dessa frågor är unika för varje företag.

Traditionella kurser i finansiering ger kunskaper som hjälper till för att ta del av finansiella rapporter och förstå det finansiella nuläget. Vi vill ge dig förutsättningar för att också simulera den framtida finansiella utvecklingen och se hur det hänger ihop med andra affärsstrategiska frågor.

Datum hösten 2024:

Modul 1: 9-11 oktober
Modul 2: 6-8 november
Modul 3: 11-13 december

Läs mer och anmäl dig här >>