Strategier för att öka försäljningen

De fyra enda (!!) strategierna som finns för att öka försäljningen! Om detta handlar dagens träff och diskussioner på kursen Affärskunskap. Totalt träffas deltagarna under 8,5 dagar i vår för att på ett intressant och inspirerande sätt lära sig de företagsekonomiska grunderna.