Tillsammans skapar vi stordåd

Teambaserade arbetsformer blir allt vanligare. Det menar Per-Hugo Skärvad och Charlotte Rudenstam som tillsammans skrivit nya boken Bilda och leda team. I åtta kapitel ges tips och råd för att hjälpa teammedlemmar runtom på Sveriges arbetsplatser att lyckas i sitt gemensamma arbete.

Författarna Per-Hugo Skärvad och Charlotte Rudenstam skriver i sin nya bok Bilda och leda team om hur och när det är lämpligt med team som arbetsform och hur teamarbete bedrivs på ett effektivt sätt. De visar vad som kännetecknar välfungerande team, vilka naturliga utvecklingsfaser som team går igenom och hur man undviker de fallgropar som många team hamnar i.

– För att få väl fungerande team är det viktigt att känna till teamets dynamik och vilka förutsättningar olika sorters team har. Med den kunskapen ökar chanserna att teamet lyckas med sina arbetsuppgifter, säger Per-Hugo Skärvad och Charlotte Rudenstam.

Per-Hugo Skärvad är docent i företagsekonomi, verksam som forskare och lärare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och har föreläst på EFL under många år.

Charlotte Rudenstam är verksam i det egna företaget Encourager AB som utbildare, författare och journalist.

Läs ett smakprov!

Fakta om boken:
Titel: Bilda och leda team
ISBN: 978-91-47-09069-3

Källor: Cision Wire, Liber