Vad är en bra strategi?

Med hjälp av Thomas Kalling – strategiforskare, professor i företagsekonomi och programchef för Leading IMPACT – tog vi oss an hur man utvecklar och formulerar en bra strategi på årets sista Hot Spot nätverksträff i EFL:s företagsnätverk. Läs mer om EFL:s Företagsnätverk >>