Strategi på Region Skånes Mentorprogram

EFL:s Thomas Kalling, professor i strategi, lotsar deltagarna igenom hur man utvecklar och formulerar en bra strategi på tredje träffen i Region Skånes Mentorprogram. Under åtta månader deltar 50 chefer i programmet för att bli stärkta i sitt ledarskap.