Välkomna PolyPeptide Group till EFL:s företagsnätverk

Vi hälsar PolyPeptide Group, som är marknadsledande inom processutveckling och tillverkning av peptider, välkomna till EFL:s företagsnätverk! 

PolyPeptide Group är marknadsledande inom processutveckling och tillverkning av peptider. Peptider är kedjor av aminosyror som används som aktiv substans i flera läkemedel, bland annat mot benskörhet, diabetes och cancer. PolyPeptide är en av Malmös största privata arbetsgivare och arbetar aktivt med att spegla samhällets demografi vilket har resulterat i kemitalanger från 27 olika nationaliteter. I Malmö jobbar 250 av PolyPeptide Groups drygt 850 anställda. Samtliga sajter – som finns i Sverige, Indien, Frankrike, Belgien och på två orter i USA – har fokus på innovation och hållbarhet med stora satsningar på grön kemi.

Jacob Nilsson, Global HR Director på PolyPeptide Group

– Vi utvecklas och förändras ständigt vilket är en viktig anledning till att många medarbetare stannar länge hos oss, berättar Jacob Nilsson, Global HR Director på PolyPeptide Group. De vet att man kan ha en livslång karriär hos oss utan att göra samma sak två gånger. Vi är ett kompetensföretag och för att trygga denna lägger vi mycket kraft på intern träning men också i samarbete med externa partners som är framstående inom sitt område. EFL är ett utmärkt exempel på en sådan partner. Vi ser det som väldigt givande att vara en del av ett större kunskapsnätverk, som EFL:s företagsnätverk, men hoppas också att fler från oss ska ta del av EFL:s utbud under året.

Läs mer om PolyPeptiden Group på www.polypeptide.com


EFL:s företagsnätverk

Medlemmar i EFL:s företagsnätverk får tillgång till ett brett kontaktnät, nätverksträffar, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, vår digitala plattform, det absolut senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Läs mer om EFL:s företagsnätverk