Vårens Affärskunskap är i gång!

I torsdags startade en full kurs av vårens Affärskunskap. Temat för dagen var nationalekonomi, vilket ledde till både nya insikter, diskussioner och skratt.

Dagen skulle ägnas åt att lära känna varandra och inspireras av nationalekonomi, där fokus låg på företag och dess omvärld. Allt under ledning av Pontus Hansson, Universitetslektor vid Ekonomihögskolan i Lund och tillika styrelsemedlem i Malmö FF (!).

Diskussioner kring prissättning och prisbildning, den ekonomiska politiken och företagen samt omvärlden och företagen skapade nya kopplingar i hjärnan hos deltagarna och bidrog till nya insikter.

Hur kan man ta potatis, som är det billigaste livsmedlet som finns, och skära de i små strimlor och sälja för 100 kr/kg? Vad händer om man lämnar prissättningen till säljarna?

Nästa vecka lär vi känna företaget Flexilast i Eslöv närmare. Flexilast är först ut bland de 7 företag som kommer att vara ”värdföretag” på vårens kurs. Temat för nästa tillfälle är ”Kunden och marknaden” och Carl-Johan Asplund från Lunds tekniska högskola föreläser.

Snodroppar