”Varför blir världen bättre?

Om vår oförmåga att ta in fakta, grupptänk och förutfattade meningar” handlade morgonens HotSpot-sammankomst i EFL:s företagsnätverk om. Andreas Bergh, välfärdsforskare, nationalekonom och kolumnist i Dagens Nyheter gästade.