Verktygslådan uppgraderas till XL

En Executive MBA, EMBA, på EFL i samarbete med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en 18 månader lång utvecklingsresa inom strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande. Anne A Marbrandt, som diplomerades i mars tillsammans med resten av Class of 2016, sammanfattar vad EMBA framförallt har gett henne.

EFL_MRS_C_Executive_MBA_Anne_Marbrandt_4205

Anne A Marbrandt, VD, Marbrandt Business Intelligence AB och VD, NyföretagarCentrum Öresund
Deltagare på Executive MBA – Class of 2016.

Anne A Marbrandts bästa take aways för EMBA:

Verktygslådan uppgraderas till XL
Vilka verktyg jag än behöver, hittar jag dem med största sannolikhet inom något eller några av de Business Fundamentals som utbildningen täcker, antingen i litteraturen, i den övriga kursdokumentationen eller helt enkelt genom att själv ta upp ämnet under det internat där det hör hemma. För egen del har jag valt att sikta på fler professionella styrelseuppdrag. Därmed kommer jag alltid att hålla bokhyllan med EMBA-böcker inom räckhåll, om det så gäller företagsvärdering, sammanslagningar av företag eller till exempel internationell marknadsföring. Att jobba med rätt verktyg ökar kvaliteten i allt som behöver göras.

Med kompetensen ökar självkänslan och självförtroendet
Det finns alltid specialister inom olika områden som är svåra att slå på fingrarna. Som ledare ska jag vara generalisten som ser till att specialisterna har vad de behöver. Med ökad kompetens och insikter inom ett brett fält inom företagsstyrning och ledarskap har jag utvecklats till en ledare som det går att föra en mer meningsfull dialog med. Jag har ett mer utvecklat professionellt språk och kan föreslå modeller och processer som tar oss fram till nya lösningar för verksamheten. Jag kan tydligare se vilka medarbetare som kan utvecklas i vilken riktning för att företaget ska kunna nå maximal effektivitet. Jag vågar ta för mig mer och blir mer träffsäker i mitt ledarskap.

Värdet av det personliga varumärket ökar på marknaden
Redan under programmet såg jag hur sju deltagare direkt fick ett ökat ansvar på jobbet och några fick nya utmaningar. För egen del har jag fått flera professionella styrelseuppdrag och har plötsligt blivit en toppkandidat även för andra intressanta uppdrag. Min LinkedIn-profil har aldrig förut varit så välbesökt, så jag har förstått att programmet sätter ett rejält avtryck i det personliga varumärket. Alla tycks veta att det är en av de tuffaste utbildningarna man kan gå som ledare, och att ha fullgjort den ger därmed en värdefull kvalitetsstämpel såväl på den nationella som den internationella marknaden.

EFL_MRS_C_4187_low

Läs mer om Executive MBA på www.executivemba.se