Vi hälsar IUC Syd välkommen till EFLs företagsnätverk

Industrikluster IUC Syd är en medlemsorganisation och en mötesplats för industriell utveckling, tillväxt och samverkan. IUC Syd kopplar ihop industri, forskning och akademi och erbjuder projekt, kunskapsintensiva seminarier och nätverk med mycket gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte. Vi hälsar dem varmt välkomna till EFLs företagsnätverk! 

iuc-syd_350x240pxEFLs företagsnätverk ger tillgång till ett brett kontaktnät, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, rådgivning och utveckling, samt det absolut senaste från forskningsfronten. Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 80 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFLs nätverk.

Läs mer om EFLs företagsnätverk