Vilken är nästa STORA trend inom livsmedelsområdet?

De senaste åren har vi sett ett ökat intresse för ekologisk och organisk mat, rättvisemärkta produkter, lokalproducerat och differentierade private labels. Frågan är vilka trender som kommer nu? Bland annat att blanda koncept, visa engagemang och att dela mat och upplevelser! I alla fall om man får tro på resultaten från den trendspaningsresa som gjorts på Executive MBA.

Utgångspunkten för seminariet, som skedde i samarbete med Centrum för Handelsforskning, var att fördjupa sig i nya livsmedelstrender som just nu är heta i Europa, och som sannolikt kommer att prägla svenska konsumenters beteende framöver. De senaste åren har vi sett ett ökat intresse för ekologisk och organisk mat, rättvisemärkta produkter, lokalproducerat och differentierade private labels. Trender som har tagit fart på marknader, såsom London, som ligger före Sverige.

EFL seminarium livsmedel
Seminariet besöktes av ett femtiotal representanter från
livsmedelssektorn, akademiker och representanter för handelsnäringen.

Sören Karlsson (Helsingborgs Dagblad), Thomas de Souza (Helsingborgs Dagblad) och Charlotte Albertsson (AB Helsingborgshem), som just nu deltar i EFLs Executive MBA-program – Class of 2015, presenterade sina spännande resultat från den trendspaningsresa som de, tillsammans med övriga Executive MBA-deltagare, gjorde i somras.

De målar ut fyra tydliga livsmedelstrender i London:

  • #mashup – less boundaries, more fluidity. Flavours, offerings, experiences.
  • #explore – get a kick out of food. Finding experiences and new adventures.
  • #sharing – exploring without sharing is nothing. I am connected.
  • #caring – stand up for what you do. Environment, family, friends and myself.

T.ex. är det just nu väldigt hett i London att blanda koncept, och t.ex. använda traditionell mat i ny kontext och koppla detta till en story. Trenden att ”allt är ett café” är tydlig, där till exempel en bokhandel kombineras med ett café. Det syns ett ökat intresse för att dela med sig, både irl och på sociala medier. En annan trend är att det blir viktigare att kombinera sitt utbud med ett engagemang, som till exempel att man som företag stödjer något välgörenhetsprojekt eller en lokal bonde. På så sätt känner kunden att den gör något bra och visar vad den står för samtidigt som den t.ex. fikar.

EFL seminarium livsmedel
Cecilia Fredriksson, Sören Karlsson, Thomas de Souza,
Charlotte Albertsson och Ulf Johansson

Efter presentationen tog professorerna Ulf Johansson och Cecilia Fredriksson, båda verksamma vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, vid och ställde frågor och gav nya infallsvinklar på livsmedelstrender. Seminariet rundades av med en diskussion där flertalet av besökarna ställde frågor och bidrog med inpass.

Göran Sajland, Kvalitetsansvarig, Orkla Foods Sverige kommenterade förmiddagen så här: ”Den här typen av aktiviteter är intressanta. Man funderar direkt på konsekvenserna för den egna verksamheten, och tar förstås med sig en hel del hem.”

Läs mer om EFLs Executive MBA