Hur starkt är ditt företags
resultat egentligen?

Att den makroekonomiska miljön i hög grad påverkar ditt företags förutsättningar och villkor är väldigt tydligt. En sanning som blivit än tydligare på sistone i finanskrisens spår.

Managing Macroeconomic Uncertainty hjälper dig att förstå vilka makroekonomiska risker och möjligheter din verksamhet är exponerad för och vad du har för alternativ för att hantera dessa.

Du utvecklar dina färdigheter i att analysera, tolka och förstå samband som är viktiga för din verksamhets förutsättningar. Du får verktyg för att göra ditt företags unika mätning av makroekonomisk påverkan.

Programansvarig

Lars Oxelheim

”Vi lever i en tid med stora förändringar i växelkurser  och räntor som gör det viktigt att förstå hur dessa variabler påverkar företagets vinst och konkurrenskraft. I de flesta av företagets beslutssituationer fordras det en insikt om hur mycket vinsten påverkats av makroekonomisk med- eller motvind. Kursen ger dig verktygen för att skaffa dig denna insikt (i en tillämpning på ditt eget företag).”

Lars Oxelheim
Programansvarig för ”Managing Macroeconomic Uncertainty”

Innehåll

I denna Business Solution jobbar vi med att utveckla dina färdigheter att hantera makroekonomisk osäkerhet utifrån nedanstående utgångspunkter:
– Identifiera makroekonomisk påverkan på ditt företag
– Mäta makroekonomisk påverkan på ditt företag
– Effektivt kommunicera vikten av makroekonomisk påverkan i syfte att säkra ett hållbart resultat för ditt företag, och göra det konkurrenskraftigt

Under kursens gång kommer du att få möjligheten att inkorporera dessa mål i ditt företag.

Uppbyggnad

Våra Business Solutions har upplägget 1+2 heldagar och vi träffas i Lund med omnejd.

För dig

”Managing Macroeconomic Uncertainty” vänder sig till dig som fattar någon form av beslut på basis av företagets resultat och behöver förstå i vilken utsträckning detta påverkats av makroekonomisk med- eller motvind. Den vänder sig också till dig som helt enkelt vill förstå – exempelvis som extern intressent – hur företagets resultat påverkats av förändringar i räntor, valutor och inflation och därmed skaffa dig en bild av hur det underliggande hållbara resultatet – som mått på företagets konkurrenskraft – utvecklats.

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På EFL:s Business Solutions möter du ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice och guidar dig i dina skarpa utmaningar. Läs mer om EFL-teamet

Skarpa utmaningar – skarpa lösningar

Business Solutions är ett särskilt framtaget koncept för att under tre dagar fokusera på dina aktuella affärsutmaningar. Tillsammans med erfarna pedagoger och ämnesexperter, samt genom ett stort erfarenhetsutbyte i gruppen, möter vi aktuella frågor som dagens företag står inför. Vi skapar en bank med relevanta, konkreta och effektiva verktyg för just din verksamhet, som du omgående ska kunna ta hem och omsätta.

Pedagogiken, som är inspirerad från vårt Executive MBA-program, kan liknas vid hybrider av färdighetsträning, utbildning och erfarenhetsutbyte – allt med den senaste forskningen som bas.

Våra Business Solutions-teman tas fram i samråd med medlemsföretagen och ska spegla de viktiga frågor som står högt på organisationers och företags agendor och byts därför ut med jämna mellanrum.

Anmälan

Kursen erbjuds som företagsanpassad utbildning. Välkommen att kontakta oss för mer information på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se.

Villkor

Läs våra allmänna villkor

Välkommen att kontakta oss!

Niklas Sjölund
telefon: 046-222 68 40
e-post: niklas.sjolund@efl.se

Tony Åkesson
telefon: 046-222 68 43
e-post: tony.akesson@efl.se