Affärskunskap – ”Civilekonom” på 8,5 dagar

Affärskunskap är ett utmärkt program för dig som på ett snabbt och inspirerande sätt vill lära dig att förstå och behärska det ekonomiska språket. Du utvecklar en förståelse för företagsekonomins byggstenar som gör att du känner dig bekväm i ekonomiska resonemang och samband.

Hårda siffror och konkreta nyckeltal, varvat med mjuka delar ger dig den bas du behöver. Affärskunskap innehåller allt från ekonomiska nyckeltal, affärsredovisning, företagsanalys och finansiering till marknadsföringsstrategier, organisationsmodeller och ledarskapstänk. Utbildningen anpassas efter deltagarnas egna verksamheter, där era specifika förutsättningar vävs in.

Utbildningen omfattar 8,5 dagar, som löper över 10 veckor. Några av sammankomsterna äger rum på programdeltagarnas egna företag eller organisationer. Detta brukar vara ett väldigt uppskattat inslag som ger möjlighet att se hur de företagsekonomiska verktygen används på olika sätt utifrån varje verksamhets unika förutsättningar.

Tidigare deltagare

Hör Jessica Pålsson, Head of Communications på Mobile Heights, beskriva Affärskunskap.

Innehåll – 8,5 utvecklande dagar!

 • 21 september: Företaget och dess omvärld
  • Utbud och efterfrågan, prissättning och prisbildning
  • Den ekonomiska politiken och dess påverkan på företag
  • Växelkurser och räntor
  • Tumregler för omvärldsbevakning
 • 28 september: Kunden och marknaden
  • Marknadsföringsstrategier, målgruppsanalys och vägval
  • Marknadsplanering
 • 5 oktober: Kalkylering
  • Företagets kostnadsstruktur
  • Resultat och resultatplanering
  • Produktkalkylering
 • 12 oktober: Affärsredovisning
  • Ekonomiska grundbegrepp
  • Räkenskapshandlingar
  • Värderingsregler, bokslutspolitik och verkliga resultat
 • 19 oktober: Organisation och styrning
  • Organisationsformer och affärsidé
  • Företagskultur
  • Styrmodeller
  • Projektledning
 • 26 oktober: Finansiering
  • Kapitalbehov
  • Olika typer av kapitalinvesteringskalkyler
  • Kapitalanskaffning
 • 9 november: Företagsanalys
  • Externa nyckeltal som likviditet, soliditet och räntabilitet
  • Interna mått och nyckeltal
  • Balanserat styrkort (Balanced Scorecard)
 • 16 november: Strategi och ledning
  • Affärsmannaskap
  • Strategisk planering
  • Management och ledarskap
 • 23 november: Egen reflektionsdag
 • 30 november: Avslutning
  • Presentation av reflektionsarbetet, samt avslutningsmiddag på kvällen

Tid: kl. 08.30-17.00.

Plats: Ekonomihögskolan, Lunds universitet eller på ett värdföretag i regionen.

Uppbyggnad

Vi träffas en heldag i veckan under nio veckor. Varje tillfälle belyser ett företagsekonomiskt område, som vi fördjupar oss i genom föreläsning, diskussioner, övningar och workshops. Det ingår även ett projektarbete i grupp, då du som deltagare fördjupar dig i ett för dig och din verksamhet angeläget ämne. Kursen avslutas med en gemensam eftermiddag och kväll, innehållande föredrag, redovisning av projektarbeten och middag.

För att få en ökad förståelse för hur olika företag jobbar med marknadsföring, strategi, ledarskap och organisation förläggs några sammankomster hos kursdeltagarnas företag. Vid dessa tillfällen varvas föreläsningar och praktiska övningar med en nära koppling till företaget.

För dig

Affärskunskap passar alla som på ett intressant och inspirerande sätt vill lära sig mer om ekonomi, oavsett roll och nivå i företaget. Programmet riktar sig till dig  som behöver ett bättre helhetsperspektiv och få grepp om de företagsekonomiska verktygen.

Skräddarsytt

EFL kan även genomföra denna utbildning i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.

Välkommen att ta kontakt med oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se

Programteam

På Affärskunskap möter du ett inspirerande och sammansvetsat programteam bestående av experter inom respektive område, med en utpräglad förmåga att på ett pedagogiskt sätt förklara ekonomiska samband, begrepp och teorier och koppla lärandet till din egna organisations förutsättningar. Till kommande programomgång möter du bland annat:

Jörgen Adolfson
Entreprenör, lärare, forskare och managementkonsult som varit delaktig i flera spännande företagsresor och som på ett inspirerande sätt kan förklara de vägval och beslut som behöver tänkas igenom för framgångsrikt företagande. Jörgen är kopplad bland annat till Sten K. Johnssons stiftelse för entreprenörskap vid Ekonomihögskolan i Lund.

Johan Dergård
Lärare och forskare i redovisning och finans på Ekonomihögskolan i Lund med inriktning på affärsstyrning, budgetering och redovisning. Johan ger dig verktygen för att kunna utveckla din förmåga att känna av den ekonomiska pulsen på verksamheter.

Pontus Hansson
Lärare och forskare i nationalekonomi på Ekonomihögskolan i Lund med huvudsakligt fokus på ekonomisk tillväxt och finanspolitik. Pontus har förmågan att på ett pedagogiskt sätt förklara makroekonomiska samband och förutsättning och hur de påverkar din egen och andra verksamheter.

Håkan Lagerqvist
Lärare och forskare i entreprenörskap, marknadsföring, organisation på Sten K. Johnssons stiftelse för Entreprenörskap vid Ekonomihögskolan i Lund. Håkan hjälper dig att tänka och reflektera kring de vägval inom marknadsföring, strategi och organisation som påverkar verksamheters förmåga till utveckling.

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Affärskunskap möter du ett handplockat och erfaret team som triggar i gång ditt intresse för företagsekonomi. Läs mer om EFL-teamet.

Resultat

Affärskunskap presterar i snitt 9 av 10 i helhetsbetyg i våra utvärderingar!

Så här säger våra deltagare:

”Ny kunskap och insikt som jag direkt kan applicera i mitt arbete. Affärskunskap kombinerar på ett utmärkt sätt teori och praktik.”

”Helheten med en dynamisk grupp, intressanta ämnen och kompetenta och engagerade utbildare som sprider en trevlig stämning i gruppen.”

”Fokus ligger på marknadsföring, ekonomi, strategi och ledning och efter avslutad kurs har alla pusselbitar fallit på plats.”

”Jag ger utbildningen högsta betyg. Nu förstår jag inte bara skillnaden mellan en kostnad, utgift och utbetalning – jag har även blivit inspirerad till förbättringar i mitt eget bolag.”

”Nätverket jag byggde upp på kursen var kanon, och kopplingen till den egna verksamheten gav aha-upplevelser.”

 

 • Intresseanmälan

  Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort och berättar mer!