Vad ger du Affärskunskap för betyg? ”En självklar 10:a!”

Hej Fredrik Andersson, grundare av företaget Maten é klar, som tidigare gått Affärskunskap – ”civilekonom på 8,5 dagar”.

Vad är dina intryck efter att ha gått kursen Affärskunskap – ”civilekonom på 8,5 dagar”?

Jag är väldigt nöjd med kursen, och kan varmt rekommendera den till alla som på ett effektivt sätt vill utveckla sin förståelse för ekonomi, ekonomiska samband och företagande. För mig gav kursen stora ögonöppnare, och saker som jag direkt kunde omsätta i driften av mitt eget företag. Nu, några år senare, har jag också blivit VD i bolaget och det är delvis tack vare kursen som gav mig de sista byggstenarna.

Varför ville du gå kursen?

För mig var det största målet med kursen att få en bredare syn på ekonomi och att kunna hantera ”det ekonomiska språket”. Efter kursen känner jag mig väldigt mycket tryggare kring ekonomiska begrepp och kan på ett bättre sätt bidra i det strategiska beslutsfattandet.

Vad tyckte du var mest lärorikt?

Samtliga kursmoduler var väldig givande. Affärskunskapskursen har generellt gett mig kunskap kring analys och tolkning av resultat och bokslut, men också om nyckeltal och varför de är viktiga. Jag har även fått nya insikter i finansiering, lagerekonomi, strategi och ledarskap som jag kommer att ha nytta av framöver. Delarna som handlade om kund och marknad var en bra tankeställare. Som till exempel att alltid utgå ifrån kunden, att våga testa nya tankesätt och tillvägagångsmetoder i marknadsföringen. Om hur människor först tar emotionella beslut och därefter rationella, samt om vikten av samarbeten i olika former. I ekonomidelarna så fastnade jag mest för riskanalys av företaget, hur man beräknar ”return on investment”, och olika kalkylmodeller.

Vad tyckte du om kursens pedagogiska modell?

Kursen låg hela tiden väldigt nära de deltagande företagens verklighet, vilket gav samtliga moment en hög grad av relevans. Modellen med en kursdag per vecka passade mycket bra. Det gav mig möjlighet att under tidsförloppet mellan varje modul först reflektera, och sedan försöka att implementera mina nyvunna kunskaper för att sedan kunna följa upp och ställa följdfrågor när vi sågs igen.

Vad ger du kursen för betyg?

Självklar 10:a!


Nästa programstart av Affärskunskap är den 14 mars 2024 – läs mer och anmäl dig här >>

Affärskunskap är ett utmärkt program för dig som på ett snabbt och inspirerande sätt vill lära dig att förstå och behärska det ekonomiska språket. Du utvecklar en förståelse för företagsekonomins byggstenar som gör att du känner dig bekväm i ekonomiska resonemang och samband. Läs mer om Affärskunskap >>

Affärskunskap

Affärskunskap är en komplett ”ekonomi för icke-ekonomer”-kurs, där du utvecklar din helhetssyn inom ekonomi, marknadsföring, organisation, strategi och ledning. På 8,5 dagar lär du dig på ett intressant och inspirerande sätt de företagsekonomiska grunderna. Du utvecklar ditt affärsmannaskap, blir van att använda det ekonomiska språket, får en bättre förståelse för ekonomiska samband och blir stärkt i ditt ledarskap och strategiska planering.

Läs mer om Affärskunskap >>