Digitala teknologier som kan förändra din verksamhet

Framväxten av digitala teknologier som kryptovalutor, maskinlärande, mobila system, uppkopplade affärssystem, trådlösa nätverk, Internet of Things, Big Data i kombination med nya affärsmodeller och uppkomsten av tech-giganter med global räckvidd, har förändrat affärsdynamiken och affärslandskapet i grunden. Detta gäller inte bara nya digitala företag –  få ifrågasätter idag att i princip alla verksamheter påverkas av digitalisering på något sätt. Utmaningen är hur ledare och medarbetare ska möta dessa förändringar.

 

Programansvarig

”Under dessa tre dagar kommer digitaliseringens utmaningar och möjligheter att belysas och analyseras– vilket ger dig kunskap som kan hjälpa dig att ta din verksamhet vidare i det nya affärslandskapet”.

Bo Andersson
Programansvarig

 

Innehåll

Utgångsläget är att alla organisationer befinner sig någonstans på en skala från helt analog verksamhet till helt digital verksamhet, och dess läge på skalan påverkar perspektivet på digitalisering. Med detta i åtanke studerar vi ämnet från fyra centrala teman, digital kapacitet, kundupplevelse, verksamhetsprocesser samt digitala affärsmodeller, där alla fyra teman utgör grunden för digital transformation.

Ambitionen med kursen är att ge deltagarna insikt om hur digitalisering och digital transformation påverkar på såväl global nivå som lokal nivå, en insikt som sedan kan användas för att transformera den egna verksamheten.

Ämnen som behandlas:

  • Informationssystem, plattformar och nya digitala teknologier
  • Digitalt förstärkta affärsmodeller
  • Olika perspektiv på digital transformation
  • Processorienterad verksamhetsutveckling
  • Leda digital förändring
  • Modeller och ramverk för digital transformation

Denna kurs ska inte betraktas som en kurs i affärsstrategi – ni förstår era egna affärer bäst – här ges istället insikter och praktiska verktyg för digitalisering, som ni sedan kan förvalta lokalt och bygga in i er affärsstrategi.

Uppbyggnad

Utbildningens tre dagar kommer att ha varsitt huvudtema:
Dag 1: Utblick – perspektiv på digital transformation. Här sätts begreppen i en kontext och modellerna förklaras. Här byggs en begreppsapparat upp som är nödvändig för att förstå digitalisering från olika aktörers perspektiv.

Dag 2: Komponenterna – de fyra grundteman analyseras, diskuteras samt appliceras på case för att tydliggöra hur olika digitala aspekter möjliggör transformation.

Dag 3: Transformation – utmaningar och möjligheter. Utifrån era verksamhetsområden och frågeställningar analyseras olika digitaliseringsscenarios.

Dagarna byggs upp med EFL:s beprövade pedagogik bestående av en kombination av föreläsningar och diskussioner.

För dig

Utbildningen vänder sig såväl till dig som redan är engagerad i digitaliseringsinitiativ som till dig som är allmänt nyfiken på fenomenet och som alltmer insett att du och din organisation behöver förhålla er mer aktivt till digitalisering. Du erhåller insikter och praktiska verktyg för digitalisering, som du och din organisation sedan kan förvalta lokalt och bygga in i er affärsstrategi.

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med vår unika koppling till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din och ditt företags utveckling.

Skarpa utmaningar – skarpa lösningar

Business Solutions är ett särskilt framtaget koncept för att under tre dagar fokusera på dina aktuella affärsutmaningar. Tillsammans med erfarna pedagoger och ämnesexperter, samt genom ett stort erfarenhetsutbyte i gruppen, möter vi aktuella frågor som dagens företag står inför. Vi skapar en bank med relevanta, konkreta och effektiva verktyg för just din verksamhet, som du omgående ska kunna ta hem och omsätta.

Pedagogiken, som är inspirerad från vårt Executive MBA-program, kan liknas vid hybrider av färdighetsträning, utbildning och erfarenhetsutbyte – allt med den senaste forskningen som bas.

Våra Business Solutions-teman tas fram i samråd med medlemsföretagen och ska spegla de viktiga frågor som står högt på organisationers och företags agendor och byts därför ut med jämna mellanrum.

EFL:s Business Solutions ges på engelska.

Datum

Kontakta oss för mer information på info@efl.se eller 046-222 68 50

Plats

Lund

Programavgift

SEK 18 900
SEK 16 900 för medlemmar i EFL:s företagsnätverk

Priser exkl. moms.

Skräddarsytt

EFL kan även genomföra denna utbildning i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.

Välkommen att ta kontakt med oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se.

Välkommen att kontakta oss!

Niklas Sjölund
telefon: 046-222 68 40
e-post: niklas.sjolund@efl.se

Tony Åkesson
telefon: 046-222 68 43
e-post: tony.akesson@efl.se