Säkra verksamhetens långsiktiga effektivitet

En organisations verksamhet utsätts hela tiden för oli­ka typer av avbrott. Orsaken kan vara allt från planeringsmissar, fel i lagersaldon och kvalitets­problem till maskinhaverier, konkurser och bränder till pandemier och naturkatastrofer. Flertalet av dessa avbrott hanteras med välkända metoder som buffertlager, omplanering och övertid och får inga allvarligare följder. Under vissa omständigheter kan dock störningar, även om de skett flera led bort, få mycket stora negativa ekonomiska konsekvenser. För den långsiktiga effektiviteten måste man därför alltmer tänka i kedjor av företag (supply chains), intressera sig för sårbarheten i hela försörjningskedjan och hitta nya kreativa sätt att hantera sina avbrottsrisker. Kort sagt att skaffa sig bättre kunskaper och beredskap samt att arbeta förebyggande.

Förebygg sårbarhet i organisationen

Kursen Supply Chain Risk Management – konsten att hantera avbrottsrisker i flödeskedjor riktar sig till organisationer som inom en utvald del av sin verksamhet vill identifiera avbrottsrisker och kunna värdera dessa i ekonomiska termer.

Genom denna skräddarsydda företagsanpassade kurs får företaget möjlighet att arbeta fram konkreta förslag till nya sätt att hantera organisationens aktuella avbrottsrisker samt öka sin allmänna kompetens inom området.

Innehåll

Kursen anpassas till era konkreta aktuella utmaningar och dess karakteristika och behov. Utbildningen kan även skräddarsys utifrån ett partnerkoncept där två företag med olika inriktning går samman för att tillsammans lära av varandra om bedömning och värdering av avbrottsrisker samt hantering av dessa risker.

Under kursens gång presenters och diskuteras flera olika verklighetsbaserade case. Kursen består av sammanlagt 10 timmar fördelat på tre moduler:

Modul 1
Omfattning: 4 timmar

 • Coronakrisen – en ögonöppnare
 • Introduktion till Supply Chain Risk Management
 • Genomgång av riskbedömning
 • Förenklad och avancerad riskberäkning
 • 15-modellen för avancerad riskberäkning utifrån verksamhetens förutsättningar
 • Vad är kritiskt?
 • Chain of Criticality

Modul 2
Omfattning: 3 timmar

 • Tillämpad riskberäkning
 • Riskvärdering och riskhantering
 • Modell för generering av nya kreativa riskhanteringsalternativ
 • Modelltillämpning för företagets unika förutsättningar

Modul 3
Omfattning: 3 timmar

 • Diskussion av case kring riskhantering
 • Implementering av nya sätt för hantering av företagets avbrottsrisker.
 • Framåtblick. Vad händer efter att Corona-krisen är över? Vad har vi lärt? På vilket sätt kommer vi/företaget/samhället att förändra sitt grundläggande riskbeteende. Hur kan vi ligga tidigt i denna process?

 

 

Programansvarig

Kursen leds av Ulf Paulsson, Ek. lic. och Tekn. doktor med över 20 års erfarenhet av Supply Chain Risk Management, i forsknings-, undervisnings- och konsultsammanhang. Hans doktorsavhandling på området har hittills laddats ned från över 130 olika länder. Ulfs forskning är inriktad på praktisk nytta i konkreta beslutssituationer och han är huvudförfattare till boken Säkrare flöden genom effektivare riskhantering, vilken ingår i kursdokumentationen.

Startdatum och omfattning

Programstart: Programmet skräddarsys efter ert företags unika förutsättningar. Kan även ges som ett partnerprogram, där två företag går samman för att tillsammans lära av varandra.
Omfattning: 3 tillfällen (totalt 10 timmar)
Plats: Hos er eller hos EFL i Lund

 

Programavgift

SEK 37 500
SEK 34 900 för medlemsföretag i EFL:s företagsnätverk

I avgiften ingår kursmaterial.

Välkommen att kontakta oss!

 

Henrik Lundgren
telefon: 046-222 68 42
e-post: henrik.lundgren@efl.se

 

Andreas Olsson
telefon: 046-222 68 47
e-post: andreas.olsson@efl.se