Villkor

Stipendieplatsen möjliggörs genom ett samarbete mellan EFL, HD-Sydsvenskan och utbildning.se. Nedan finner du detaljerad information och villkor.

Executive MBA
Executive MBA är ett 18 månader långt management- och ledarskapsprogram, som levereras av EFL i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Programmet består av sammankomster på i snitt 3 heldagar per månad i internatform på MiL-gårdarna i Klippan. Det ingår även två internationella resor, en inom Europa och en till Afrika. Programmets ledord är globalisering, hållbarhet och nya affärsmodeller. Deltagarna tränas i att tänka kreativt kring affärsmodeller för att på ett hållbart sätt kunna ta ledartröjan för deras respektive organisationers utveckling på en allt mer globaliserad marknad. Programmet ges på engelska och består av såväl svenska som internationella deltagare. För mer information om programmets innehåll och upplägg, se www.executivemba.se

Ansökan
Till ansökningsformuläret

Sista ansökningsdag
20 augusti 2018

Jury
Vinnaren kommer att utses av en jury bestående av:
Margaretha Alexandersson, Vice Styrelseordförande, EFL
Marie Forsberg, Försäljningschef, utbildning.se
Jenny Holmstedt, Chef för konsumentmarknad, HD-Sydsvenskan
Pontus Jeppsson, Affärsutvecklare, HD-Sydsvenskan
Henrik Lundgren, VD EFL

Senast den 3 september 2018 kommer vinnaren att bli kontaktad.

Kostnad
Stipendieplatsen avser programavgiften för deltagande i Executive MBA med start i september 2018 (ordinarie pris SEK 325 000, ex moms). Internats- och resekostnader på uppskattningsvis SEK 80 000-100 000 ingår inte, utan dessa förbinder sig deltagaren att betala. Dessa kostnader faktureras ut efter hand som de uppstår, det vill säga efter varje internat eller resa.

Vinstskatt
Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.

EFL:s register
De som ansöker samtycker att läggas in i EFL:s register och få EFL:s nyhetsbrev.

Ytterligare information
För ytterligare information eller frågor, vänligen kontakta:
Tony Åkesson på 046-222 68 43 eller tony.akesson@efl.se alternativt
Henrik Lundgren på 046-222 68 42 eller henrik.lundgren@efl.se

Efl