Att lyckas med komplexa projekt i stora organisationer

Hur driver man komplexa projekt i stora organisationer framgångsrikt? Vilka är de kritiska faktorerna och vilka är de vanligaste fallgroparna? Kristian Wahlgren, programchef på IKEA Food, och Hans Knutsson, forskare i styrning och ledning av organisationer, ger tips, verktyg och inspiration.

Alla som arbetar med att beställa eller driva komplexa projekt i stora organisationer vet att det finns stora utmaningar i att lyckas leverera i enlighet med ursprungligt business case. Beroenden har underskattats, det är svårt att hitta rätt kompetens, omvärlden förändras under projektets gång, tidplaner är överoptimistiska, etc. Man glömmer ofta bort att varje nytt projekt är ett äventyr ut i det okända där man som organisation inte tidigare befunnit sig och förväntningarna på lyckade resultat blir därför många gånger orealistiska och besvikelserna stora när man inte når förväntat resultat så snabbt som man hoppats.

Det finns givetvis ingen mirakelmedicin för att lyckas med komplexa projekt i stora organisationer. Däremot finns det ett antal kritiska faktorer både i den strategiska styrningen av projektet och i den operationella ledningen av projektet som kan optimera förutsättningarna att organisationen ska få ut största möjliga värde av de större förändringsprojekt som startas.

På denna HotSpot belyser Hans Knutsson och Kristian Wahlgren några kritiska faktorer för att lyckas med komplexa projekt och ger tankeväckare till dig som arbetar med att driva projekt framåt.

Hans Knutsson & Kristian Wahlgren

Kristian Wahlgren arbetar som programchef på IKEA Food och har även 20 års erfarenhet av att styra och leda komplexa program och affärsutvecklingsprojekt i en multinationell miljö. Han har en licenciatexamen från Lunds Tekniska Högskola och brinner för tydlighet, struktur och framåtrörelse.

Hans Knutsson är EFL-medarbetare och lektor i Ekonomistyrning vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, med inriktning mot styrning och ledning av organisationer. Hans är ansvarig för EFL:s kurs i Performance Management, och är även med i programteamet för EFL Ledarskap i organisationer.

FAKTA

TID
Datum kommer inom kort

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

MER INFO
Kontakta Andreas Olsson:
andreas.olsson@efl.se
046-222 68 47

ANMÄLAN
event@efl.se

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med: