Att hitta sina digitala modeller

Hur gör man en digital omställning framgångsrikt? Och hur kan man utveckla befintliga och nya verksamheter med hjälp av digitala möjligheter? På vår Hot Spot tar EFL:s Roger Ström och Tomas de Souza med på en resa i gränslandet mellan akademi och praktik för hur organisationer kan hantera sin digitala omställning.

I kölvattnet av coronaepidemin har organisationer varit tvungna att snabbt ställa om sina verksamheter. Över en dag förändrades aktiviteter och interaktioner internt och gentemot kunder och andra intressenter. Många var oförberedda och fick lära sig efter hand, men omställningen fungerade ändå tillfredsställande. Är det möjligt att epidemin har skapat ett möjlighetsfönster för många organisationer att på allvar lansera eller accelerera sina digitala omställningar? I så fall är det dags att “smida medan järnet är varmt”.

Roger Ström och Tomas de Souza tar er med på en resa i gränslandet mellan akademi och praktik, där de presenterar en pragmatisk ansats för hur organisationer kan hantera sin digitala omställning och framgångsrikt utveckla befintliga och nya verksamheter. Roger och Tomas är programchefer för EFL:s uppskattade satsning Making Your Business Digital – Strategies for developing digital business models.


Tomas de Souza och Roger Ström

Tomas De Souza – vd på healthtechbolaget WordDiagnostics, är alumn från EFL:s Executive MBA-program och har mångårig erfarenhet av att leda och driva digital innovation. Han har en bakgrund inom business design och affärsutveckling, med ett särskilt fokus på att konkretisera och realisera framtida affärspotential för såväl nya som traditionella verksamheter. Bakom sig har Tomas bland annat ett uppdrag som Director of Innovation för Bonnier News.

Roger Ström – knuten till Ekonomihögskolan, har bred erfarenhet av forskning, undervisning, konsultverksamhet samt digital affärsutveckling. Han är också medförfattare till boken “Digital marknadsföring”, den första svenska boken som kopplar ihop digital transformation med digital marknadsföring.


EFL:s Företagsnätverk

EFL:s företagsnätverk består av ca 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen. I medlemskapet ingår bl.a. tillgång till ett brett kontaktnät, Hot Spot nätverksträffar, utbildningar till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch och den senaste forskningen. Läs mer om EFL:s företagsnätverk

FAKTA

TID
19 mars, kl 9-11

PLATS
Digitalt

MER INFO
Kontakta Henrik Lundgren:
henrik.lundgren@efl.se
046-222 68 42

ANMÄLAN
event@efl.se

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med: