Hot Spot-träffar 2020

Se höstens spännande utbud av nätverksträffar!

21 januari:

Förstärk din kapacitet i att hantera komplexa utmaningar

”After Conference” till Reimagine Leadership 2030, där du har möjlighet att lyssna till några av de mest framstående och nytänkande i hur man i organisationer framgångsrikt arbetar med förändringar i en allt mer snabbföränderlig verklighet under ledning av EFL:s resurs Thekla Schneede.

Gäster: ledarskaps- och managementexperterna Dave Snowden och Jonathan Reams, samt EFL:s Thekla Schneede

Läs mer

24 januari:

Funktionell dumhet – och om att få igång reflektion, analys och nytänkande för förändring

Hur skapas en organisation som är mer öppen för reflektion och analys, nytänkande och förändring? Många organisationer lider av; flockbeteende och bekvämlighet, dåligt självförtroende blandat med rädsla för att råka illa ut, förförelse genom floskulösa visioner, varumärkanden, värdegrunder och strategier, imitationer av andra, organisations- och ledarskapsmodevågor.

Gäst: Mats Alvesson, organisations-, lednings- och ”dumhetsforskare” vid Ekonomihögskolan i Lund

Läs mer

30 januari:

Managing Change – fallgropar och dilemman i förändringsarbetet

EFL-medarbetarna Nadja Sörgärde och Stefan Sveningsson, båda ledarskapsforskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tar med utgångspunkt i sin nya bok ”Managing Change in organizations” ett grepp om en fördjupad förståelse för förändringsarbete och de fällor som i regel följer på förändringsförsök.

Gäster: Nadja Sörgärde och Stefan Sveningsson, båda ledarskapsforskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Läs mer

14 februari:

Kraften i visualisering och storytelling – framtidens affärsutvecklingsverktyg!

Hur visualiserar man en osynlig process? Hur hjälper man den mottagande hjärnan att komma ihåg och förstå det som förklaras? Och hur kan man använda ny teknik för att göra kommunikationsinsatser som verkligen gör skillnad?

Gäst: Gustaf Ström, VD och en av grundarna av Frank Valiant

Läs mer

13 mars:

Svensk ekonomi under 2020-talet – parametrar organisationer bör att hålla koll på för att ligga i framkant

Världsekonomin under 2010-talet har präglats av efterverkningarna från den internationella finanskrisen 2008/09. Negativa räntor, återkommande euro-kriser och nya politiska mönster går alla att koppla till finanskrisen och dess inverkan på samhället. På EFL:s Hot Spot den 13 diskuterar vi, tillsammans med nationalekonomen Fredrik N G Andersson, hur 2020-talet kommer att se ut.

Gäst: Fredrik NG Andersson, forskare och lärare inom nationalekonomi vid Lunds universitet

Läs mer

20 maj:

Webinar: Grundpelarna i framgångsrikt förändringsarbete

Den 20 maj går vi med hjälp av professor Ulf Johansson, som har lång erfarenhet av ledarutveckling och förändringsledning, igenom grundläggande budord som är helt nödvändiga för framgångsrikt förändringsarbete. De kan tyckas lätta i teorin, men hur är det när man försöker genomföra dem i praktiken?

Gäst: Ulf Johansson, professor i företagsekonomivid Ekonomihögskolan med lång erfarenhet av ledarutveckling och förändringsledning

Läs mer

11 september:

Företagsledning i en turbulent världsekonomi

EFL:s HotSpot den 11 september handlar om svårigheten att leda företag i en skakig ekonomisk omvärld.

Gäst: Lars Oxelheim, Professor emeritus vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, som numera är knuten till universitet och forskningsinstitut i Sverige, Norge, Italien och Kina. Han har publicerat 45 böcker och ett stort antal vetenskapliga artiklar varav många bidrar till att bygga en bro mellan företagsekonomi och nationalekonomi.

Läs mer

21 oktober:

Varför blir världen bättre? – om vår oförmåga att ta in fakta, grupptänk och förutfattade meningar

Många diskuterar om världen blir bättre eller inte. Andreas Bergh menar att det är fel fråga att ställa. Den centrala frågan är vad som orsakat de förbättringar som trots allt skett, och hur vi drar lärdom av dessa inför framtiden.

Gäst: Andreas Bergh, välfärdsforskare, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och kolumnist i Dagens Nyheter

Läs mer

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med:

 

 

Efl