Svensk ekonomi under 2020-talet – parametrar organisationer bör hålla koll på för att ligga i framkant

Världsekonomin under 2010-talet har präglats av efterverkningarna från den internationella finanskrisen 2008/09. Negativa räntor, återkommande euro-kriser och nya politiska mönster går alla att koppla till finanskrisen och dess inverkan på samhället. På EFL:s Hot Spot den 13 diskuterar vi, tillsammans med nationalekonomen Fredrik N G Andersson, hur 2020-talet kommer att se ut.

Vilka globala tekniska, sociala- och politiska trender kommer prägla de kommande tio åren? Vad betyder detta för svensk ekonomi i stort och för företagen i synnerhet? Detta är frågor som EFL-medarbetaren Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet kommer att diskutera den 13 mars 2020.

Fredrik N G Andersson är även lärare på EFL:s managementutbildning Leading IMPACT, där han håller i tredagarsmodulen ”Politics, Money markets and return on investment”. Läs mer om Leading IMPACT på www.leadingimpact.se

 

FAKTA

TID
13 mars kl 9.00-11.30
(EFL bjuder på frukost från kl. 8.30)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

MER INFO
Kontakta Henrik Lundgren:
henrik.lundgren@efl.se
046-222 68 42

ANMÄLAN
event@efl.se

Efl