HOT SPOT 26 MAJ:
Hur driver man verksamhet i en okänd och oväntad värld?

– Och vad kan vi lära oss av den väpnade konflikten i Ukraina och Covid-19?

Att kunna verka och bedriva verksamhet i det okända, osannolika och oväntade är ett måste i dagens värld. Detta gör det svårnavigerat och innebär att vi står inför ett skifte när det gäller riskhantering. På denna Hots Spot sätter vi, tillsammans med Ulf Rönndahl, specialist på riskhantering och säkerhetsfrågor, fokus på vilka förväntningar detta sätter på styrelser och ledningsgrupper.

Globalisering, ny teknik, nya distribueringskanaler, digitalisering, AI, miljöförändringar, politiska förändringar, nya sätt att kommunicera i nya sociala nätverk och andra dramatiska förändringar, där nu stort fokus och förväntningar på hållbara affärer är ”do or die”, gör framtiden mycket mera svårnavigerad för alla organisationer. Att arbeta efter gamla modeller från den ”gamla världen”, skapar vare sig mervärde, konkurrens – eller affärsfördelar för någon organisation i den nya världen.

På denna Hot Spot tar Ulf Rönndahl, specialist på riskhantering och säkerhetsfrågor, samt alumn från EFL:s Executive MBA och Styrelseprogram, utgångspunkt i vad detta innebär för den som verkar i en ledningsgrupp eller styrelse.

Ulf kommer bl.a. att sätta fokus på:

  • Hur fångar vi ”signaler” i omvärlden som på sikt kan göra vår verksamhet obsolet?
  • Hur rustar vi oss för framtiden i detta svårnavigerade affärslandskap?

Ulf Rönndahl, alumn från EFL:s Executive MBA och Styrelseprogram, har under 25 år arbetat med riskhantering och säkerhetsfrågor inom Skandia, If Skadeförsäkring, Telenor Sverige, Telenor Indien, Länsförsäkringar och IKEA. Ulf Rönndahl utsågs till ”Årets Risk Manager i Sverige 2010” och har fått flera internationella erkännanden för sitt arbete med riskhantering.


EFL:s företagsnätverk

EFL:s nätverk ger tillgång till Hot Spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar. I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små!

Läs mer om EFL:s Företagsnätverk >>

FAKTA

TID
26 maj, kl 8.30-11
(vi börjar med frukostmingel)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

KOSTNAD
Kostnadsfritt för EFL:s Företagsnätverk
Vill du prova på? Kontakta oss på event@efl.se

MER INFO
Kontakta Magnus Nenzen:
magnus.nenzén@efl.se
046-222 68 41

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med:

ANMÄLAN

Efl