Trender i bolagsstyrning och styrelsearbete

Arbeten i styrelser har haft en stor utveckling de senaste åren. I takt med att omvärlden blir allt mer snabbföränderlig och komplex, så måste styrelser matcha detta i arbetssätt och kompetens. På EFL:s Hot Spot den 3 september kommer Matts Kärreman, programchef för EFL:s Styrelseprogram och styrelseforskare, att prata om trender i bolagsstyrning och styrelsearbete i Sverige, Norden och internationellt.

På Hot Spot-träffen den 3 september kommer vi att beröra frågor såsom vilka arbetsformer och förmågor som behövs för att möta de utmaningar som företagande står inför, hur styrelsearbetet kan utvecklas till form och innehåll, samt vad man som styrelse behöver tänka på.

Matts Kärreman är forskare och lärare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, där han också är verksamhetsansvarig för områdena strategi, entreprenörskap och forskningspolitik. Hans forskning kretsar kring strategi och beslutsfattande, med fokus på styrelsearbete. Sedan början av 2000-talet är Matts ansvarig för EFL:s populära Styrelseprogram, och har mångårig erfarenhet av de utmaningar som möter aktieägare, bolagsstyrelser och VD/operativa ledningar.

FAKTA

TID
3 september kl 9.00-11.00
(EFL bjuder på frukost från kl. 8.30)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

MER INFO
Kontakta Henrik Lundgren:
henrik.lundgren@efl.se
046-222 68 42

ANMÄLAN
event@efl.se

Efl