”Aha-ögonblick och skarpt att tänka på”

Vi pratar EFLs Styrelseprogram med Kerstin Gustafsson på Management Partners AB – en av deltagarna på pågående program.

Kerstin Gustafsson på Management Partners AB

Vad var det som gjorde att du valde att söka dig till EFLs Styrelseprogram?
Kloka människor omkring mig säger att jag har goda förutsättningar för att ta plats i bolagsstyrelser. Känner att jag måste få lära mig hur styrelsearbete fungerar.

Nu är vi halvvägs in i Styrelseprogrammet. Hur känns det så här långt?
Nu halvvägs känns det mycket bra! Har fått flera goda aha-ögonblick och även ett och annat skarpt att tänka på. Det är ett stort personligt åtagande och ansvar som är förenat med att tacka ja till ett styrelseuppdrag.

Temat för senaste internatet var effektivt styrelsearbete – styrelseprocesser. Vilka take aways tar du med dig från dagarna?
Effektivt styrelsearbete och styrelseprocesser handlar mycket om ordning och reda och att ha klart för sig vilken fas bolaget befinner sig i. Det är stor skillnad på start-ups med mycket händelseorienterade ärenden och etablerade, stabila bolag med mer planerande och strategiska ärenden.

Vilka förväntningar har du på fortsättningen?
Nästa tema, styrelseordförandens roll, känns mycket logiskt att fortsätta med vid kommande kurstillfälle. Det ska bli roligt att få lyssna på en eller flera styrelseordföranden också.

Något annat?
Diskussionerna och umgänget med kurskollegerna är en allt viktigare del av min behållning av detta program. Vilket fantastiskt gäng! Och att få lyssna på så mycket samlad kunskap och erfarenhet. Här finns allt ifrån en tusenårig organisation till några företag som startades under 2016.

EFLs Styrelseprogram

EFLs Styrelseprogram är en gedigen utbildning i Corporate Governance. Utifrån ekonomi, juridik, ledarskap och strategi tar programmet ett helhetsgrepp och ger dig hävstång för framgångsrikt styrelsearbete. Styrelseprogrammet ger dig både formell kunskap och större insikt om hur effektivt styrelsearbete bedrivs i praktiken. Efter åtta tillfällen under åtta månader har du fått både bredd och djup, samt rejält stärkt din kompetens och position i styrelsesammanhang och företagsledning. Programmet är den enda i sitt slag i Sverige och har startat årligen sedan år 2000.

Nästa program startar den 19 oktober.

Läs mer