”Vi tilltalas av den tydliga verklighetsförankringen”

Anders Österberg, vVD på Sparbanken Skåne, lyfter fram den tydliga verklighetsförankringen och att det skapas ett team runt varje deltagare som viktiga element vid valet av Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program som Anna Quist i hans organisation påbörjar i oktober.

Anders Österberg, vVD på Sparbanken Skåne, delar med sig av sina förhoppningar och vad han ser som programmets stora fördelar inför att Anna Quist, Produkt- & Processchef på Sparbanken Skåne,ska gå programmet.

Leading IMPACT är ett executive managementprogram inriktat på strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande. Programmet sticker ut genom sitt starka fokus på att arbeta med deltagarnas konkreta affärsutmaningar och att sätta hela organisationen – och inte enbart deltagaren – i centrum. Anders Österberg, vVD på Sparbanken Skåne, delar med sig av sina förhoppningar och vad han ser som programmets stora fördelar inför att Anna Quist, Produkt- & Processchef på Sparbanken Skåne, ska gå programmet.

Hej Anders! Berätta om Sparbanken Skånes erfarenheter av EFL!
Sparbanken Skåne har erfarenhet av att samarbeta med EFL under minst 20 år. Samarbetet har bestått av allt från enskilda medarbetares deltagande i olika typer av utbildningar till strategiarbete med bankens ledning. För drygt ett år sedan genomförde banken ett ettårigt ledarskapsprogram för samtliga chefer i banken under EFL:s ledning. Genomgående har vi bemötts på ett mycket professionellt sätt och insatserna från EFL har varit väl förberedda och tillfört stort värde både för enskilda deltagare och banken i stort.

Du har även gått EFL:s Styrelseprogram?
Det stämmer, för drygt 10 år sedan gick jag EFL:s styrelseprogram. Jag har haft mycket stor nytta av utbildningen, både i de styrelseuppdrag jag haft, men även i min roll i banken.

Nu ska Anna Quist, Produkt- & Processchef hos er på Sparbanken Skåne, gå Leading IMPACT. Varför föll valet på just vårt program?
Framförallt den tydliga verklighetsförankringen – att deltagarna i hög grad kommer att fokusera på utmaningar som finns i deras professionella vardag. Detta är en utbildning man går för att man vill utvecklas – inte för att man vill lägga till en häftig examen i sitt CV. Jag gillar också att det skapas team runt varje deltagare med tydligt uppdrag att hjälpa, stötta och utmana. Denna struktur kommer säkerställa ett bra utfall av utbildningen.

Vad hoppas du att Leading IMPACT kommer att ge Anna och Sparbanken Skåne?
Anna verkar i en bransch som både är mycket konservativ och som samtidigt genomgår dramatiska och snabba förändringar inom en mängd områden. Gamla sanningar gäller inte längre och banken måste vara väldigt snabb i att fånga upp nyheter, sätta sig in i dessa och implementera dem internt och externt. Anna har en central roll i bankens utvecklings- och förändringsarbete. Leading IMPACT tror jag kommer ge Anna nya instrument och perspektiv från andra branscher som kommer hjälpa henne, och därmed banken, att förädla verksamheten. Precis som i andra EFL utbildningar, kommer Anna att skapa nätverk och kontakter som hon kommer ha stor nytta av under lång tid.


LÄS MER:

”Vi måste ha det bästa ledarskapet!” – Intervju med Anna Quist, Produkt- & Processchef på Sparbanken Skåne, inför starten av Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program