”Vi måste ha det bästa ledarskapet!”

Med ambitionen att utveckla sitt ledarskap och strategiska tänkande påbörjar Anna Quist, Produkt- & Processchef på Sparbanken Skåne, managementprogrammet Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program den 9 oktober.

Under 15 månader får deltagarna på EFL:s flaggskeppsprogram, Leading IMPACT, verktygen för att adressera de utmaningar som dagens och morgondagens ledare ställs inför. Och utmaningarna är många när man som Anna Quist verkar i en bransch som genomgår snabba förändringar inom en mängd områden. Den 9 oktober kommer Anna att vara en av deltagarna på plats på kursgården i Klippan när Leading IMPACT drar igång. Vi ställer några frågor till henne inför starten.

Med ambitionen att utveckla sitt ledarskap och strategiska tänkande påbörjar Anna Quist, Produkt- & Processchef på Sparbanken Skåne, managementprogrammet Leading IMPACT den 9 oktober.

Hej Anna! Berätta om Sparbanken Skåne och om att vara Produkt- & Processchef!
– Sparbanken Skåne finns idag över stora delar av Skåne, tillsammans med våra kunder skapar vi en framgångsrik region att verka i. Vi är landets största sparbank, men jag är stolt över att säga att vi har kvar vårt fokus på just det lokala. Mitt arbete innebär övergripande ansvar för processerna i banken, exempelvis vårt erbjudande inom sparande, betaltjänster och försäkringar. Det är ett intensivt jobb med många kontakter både inom och utanför banken.

Vilka egenskaper är viktiga för att lyckas i din roll?
– Att förstå och tänka förändring, att se behoven och lösningen. Bankbranschen står mitt i en fas av intensiv omvandling. Många utmaningar väntar, både vad gäller regelverk i omvärlden och kundernas efterfrågan. I min roll måste jag vara väldigt öppen och kunna fatta beslut, men också ompröva tagna beslut. Ett agilt arbetssätt, helt enkelt.

Hur skulle du beskriva din ledarstil?
– Jag tror mycket på teamet och vill skapa förutsättningar för mina medarbetare att jobba självständigt. Medarbetarna är i hög grad specialister som är extremt duktiga på sina respektive områden, medan jag ser mig själv som en generalist som ska samordna kompetenserna för bästa möjliga resultat.

Hur såg din karriär ut innan du började på Sparbanken Skåne?
– Jag kommer närmast från Färs & Frosta Sparbank. Där arbetade jag fem år med olika uppdrag. Innan dess var jag tio år på Folksam och har därifrån erfarenhet av både skadereglering och försäljning.

Den 9 oktober ska du börja på Leading IMPACT! Vad fick dig att bestämma dig för det?
– Grunden är att jag vill fortsätta utvecklas, både i mitt ledarskap och vad gäller strategiskt tänkande. Jag tittade på flera alternativ för en sådan utbildning och just EFL passar mig. Det är en erkänd och väletablerad verksamhet. Jag bor dessutom i Lund, så det är nära och bra.

Och varför blev det just Leading IMPACT framför andra managementprogram på motsvarande nivå?
– Jag gillar upplägget med att vi deltagare ska inkludera vår egen verksamhet i de teoretiska perspektiven. Hela bankbranschen står som sagt inför stora utmaningar, med konkurrens från flera olika håll. Då måste också jag i ledarskapet utveckla mina perspektiv för framtiden.  Det handlar om anpassning i en föränderlig värld. För att kunna attrahera de bästa medarbetarna måste vi också ha det bästa ledarskapet, något som i slutänden krävs för att kunna hjälpa kunderna att utvecklas på bästa sätt.

Vad ser du mest fram emot under programmet?
– Jag ser fram emot att få nya perspektiv på hur jag kan utveckla min ledarstil och även få praktiska verktyg för att fortsätta förändringsarbetet i banken. Programmet innebär dessutom en möjlighet för det personliga nätverket utanför bankbranschen. Det blir mycket intressant att ta del av andras erfarenheter, hur de ser på sina utmaningar och kanske också hur de ser på förutsättningarna för min bransch.


LÄS MER:

”Vi tilltalas av den tydliga verklighetsförankringen” – Intervju med Anders Österberg, vVD på Sparbanken Skåne, inför Anna Quists start på Leading IMPACT