Corporate Brand Management – några platser kvar

Det finns fortfarande några platser kvar till starten den 17 november. Du får chansen att under tre heldagar spetsa dina kunskaper i varumärkesarbete. Vad är ett corporate brand? Hur kopplar vi varumärket till organisationsutveckling? Corporate Brand Management länkar samman varumärkesstrategi med kultur, ledarskap, varumärkesportföljer, positionering och affärsstrategi.

EFL_Executive_MBA_MRS_C_1468_350x240pxCorporate Brand Mangement fokuserar på ledning, handhavande, utveckling och uppföljning av företags och organisationers modervarumärken.

En trend är att allt mer vikt läggs vid modervarumärket (corporate brand) som rätt utnyttjat blir ett viktigt strategiskt konkurrensmedel. Modermärket, som ofta är liktydigt med organisationens eller företagets namn, utgör en helhet. Att leda och utveckla ett modervarumärke skiljer sig väsentligt från det som krävs för ett produktvarumärke.

Vi kommer som bakgrund att titta case från olika industrier, men framförallt jobba med ditt eget företags varumärkesutveckling. Du får förutsättningar att koppla varumärkesstrategi till affärsutveckling med organisationsnamnet som en viktig resurs.

Exempel på frågeställningar:
• Hur skapar vi ett rykte som vi har inflytande över?
• Hur kommunicerar vi vad vi står för?
• Hur ska vi arbeta för att nå målen
som satts upp i affärsstrategin?
• Hur lever vi upp till varumärkets övergripande löfte?
• Hur gör vi för att internt skapa inspiration och engagemang?

Läs mer