Creating Foresight – tema för Leading Impact-internat

På modulen Creating ForesightLeading IMPACT – Executive Management and Leadership Program fick deltagarna arbeta med forecasting och modeller för det framtida affärslandskapet. Med ett skarpt case från SmiLe Incubator, klurade gruppen kring långsiktiga trender som påverkar uppstartsbolag inom life science, samt strategier utifrån drivkrafter för olika kundsegment.

Leading IMPACT-programmet är uppbyggt av totalt 11 internat under 15 månader, som är fördelade som ett tredagarsinternat per månad. Varje internat har ett eget tema och en case-ägare, som presenterar ett skarpt case som gruppen ska arbeta med. På internatet Creating Foresight arbetade deltagarna med ett case från SmiLe Incubator, presenterat av deltagaren och Nästa skånska stjärna-stipendiaten Lina Boreson.

Lina Boreson, operativ chef på SmiLe Incubator

Hej Lina! Berätta om Creating foresight

Modulen Creating foresight handlar i korthet om att försöka förstå omvärlden och hur den globala utvecklingen och händelser kan påverka, direkt eller indirekt, företaget och verksamheten. Med hjälp av modeller och metoder så försöker vi identifiera möjligheter och risker för att förbereda oss inför framtiden.

Ni var caseägare! Berätta om caset!

På SmiLe Incubator så stödjer vi uppstartsbolag inom life science med affärsutveckling och kommersialisering, och vi är en del av ett internationellt ekosystem med syfte att ta innovationer till marknaden. I vårt case så ville vi utforska vilka makrofaktorer som kan påverka organisationer som oss och därigenom SmiLes målsättning att bli en ledande inkubator i Europa.

Vilket värde känner du att ni som verksamhet fick med er?

Det är fantastiskt möjlighet att få hjälp av en hel grupp med erfarna kursare som synar och engagerar sig i vår verksamhet och våra utmaningar. Det är lätt att bli hemmablind och jag räknade att vi i runda slängar fick 80 timmar ’management konsulting’ genom övningen.

Jag är oerhört tacksam att EFL och Sparbanken Skåne genom stipendiet, har gett mig och SmiLe möjlighet att delta i programmet, vilket vi annars aldrig hade haft möjlighet till.


Läs mer om Leading Impact – Executive Management & Leadership Program

Leading Impact

  • Ett kraftfullt och hands-on executive managementprogram
  • 15 månader med strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande
  • Programmet är förfinat utifrån vårt Executive MBA, som getts i partnerskap med Lunds universitet under 20 år
  • Tar utgångspunkt i deltagarnas verklighet och strategiska utmaningar

Nästa programstart: 5 oktober, 2022

Läs mer om Leading Impact