De rätta verktygen för överblick och insikt i en verksamhet

Att snabbt och effektivt kunna skaffa sig en uppfattning om en verksamhets välmående och utveckling är en nödvändig färdighet för den som har del i ansvaret för att leda och utveckla ett företag eller annan typ av organisation. Oavsett om ens roll är exekutiv, operativ eller styrelseledamotens är kunskaper i affärsstyrning samt förmågan att ta den ekonomiska pulsen på en verksamhet en nyckel till framgång. Kursen EFL Affärsstyrning – strategi, verksamhetsstyrning och ekonomisk analys vänder sig till dig som på ett snabbt och effektivt sätt vill utveckla dessa färdigheter. Kursen startar nästa gång den 31 augusti. 

Med sammankomster en kväll i veckan á 4 timmar över en period av 20 veckor ger den populära kursen EFL Affärsstyrning – strategi, verksamhetsstyrning och ekonomisk analys de bästa förutsättningarna för den som vill utveckla sina färdigheter i att ta fram, förstå och tolka kvalificerat beslutsunderlag. Enligt EFLs pedagogiska modell ger tidsförloppet mellan varje tillfälle en bra grund för lärande och byggande av färdigheter. Deltagarna har på så sätt möjlighet att under kursens gång testa av sina nya kunskaper i sina egna verksamheter.

EFL_MRS_C_Henrik_Lundgren_6148_350x240px

Henrik Lundgren, VD på EFL

Kursens deltagare brukar representera tre typer av kategorier: 1) de som i någon form jobbar med affärsstyrning i sitt dagliga värv eller är på väg in i en sådan roll, 2) de som sitter på någon form av verkställande position, samt 3) de som innehar styrelseuppdrag. Representationen av den sistnämnda kategorin har de senaste året blivit allt större.
– I takt med att styrelseledamöters personliga ansvar gjorts mer tydligt i lagstiftningen har vi noterat ett ökat intresse för denna typ av kunskaper hos personer som innehar styrelseuppdrag. Det brukar ju heta att ”okunnighet drabbar den okunnige”, och vi upplever ett ökat intresse för att på ett effektivt sätt kunna tolka ekonomisk information och göra analyser, berättar EFLs VD Henrik Lundgren.

Just blandningen av dessa tre kategorier av kursdeltagare är en starkt bidragande orsak till att kursen är så uppskattad, menar han.
– Att kunna göra olika avvägningar med beaktande av olika perspektiv har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att utveckla en bred förståelse och känsla för affärsstyrning. Det är tydligt att våra deltagare upplever detta som ett klart mervärde, säger Henrik Lundgren.

EFL Affärsstyrning – strategi, verksamhetsstyrning och ekonomisk analys kan tillgodoräknas inom diplomutbildningen ”Diplomerad Controller” för den som får blodad tand och efter kursens gång ytterligare önskar fördjupa sig. Kursen startar nästa gång den 31 augusti.

 

Läs mer om EFL Affärsstyrning

Hallå Mats Persson, Domkyrkokamrerare, Svenska Kyrkan!


EFL_mats_persson_EFL_Affarsstyrning

Du har gått EFL Affärsstyrning, varför då?
EFL har kurser som, enskilda eller i hel utbildning, tangerar den kunskap jag eftersöker.

Vad tänker du om kursen så här i efterhand?
Kursen uppfyllde de mål som jag hade satt och föreläsarna utmanade mig och mitt sätt att tänka.

Är det något specifikt du har lärt dig som du har haft direkt nytta av i arbetslivet?
Nyckeltal och beräkningsmodeller, typ Dupontmodellen har gett mig bra verktyg för uppföljning.

Har programmet inneburit någon förändring i ditt arbetsliv, och i så fall hur?
Systematiken, tankesättet gör mig säkrare i mitt dagliga arbete.