Diplomering på EFLs styrelseprogram

Med ett sommarväder värdigt en avslutning diplomerades deltagarna på EFLs Styrelseprogram under torsdagskvällen på Grand Hotel i Lund. Dessförinnan hade deltagarna på eftermiddagen presenterat sina personliga styrelsemanifest för utbildningens Advisory Board, bestående av styrelseexpertis från näringsliv och akademi.

EFLs Styrelseprogram är det enda i sitt slag i Sverige och har startat årligen sedan millenieskiftet. Programmet ger både formell kunskap och större insikt i hur effektivt och framgångsrikt styrelsearbete bedrivs i praktiken. Utbildningen består av totalt 10 dagar fördelade på åtta sammankomster under åtta månader.

Styrelseprogrammet ges nästa gång hösten 2014 med start den 16 oktober. Läs mer om Styrelseprogrammet.

EFLs_Styrelseprogram_2014
Martin Jönsson (föreläsare från Moll Wendén), Göran Olsson (Zitha Consulting),
Ivar Samrén (Advisory Board), Carl-Fredrik Herslow (Flood Herslow Holme Advokatbyrå), Maria Stagmo (Sparbanken Öresund), Jonas Andersson
(Sony Mobile Communications), Harriet Pontan (Folksam), Malin Ruijsenaars
(Axis Communications), Matts Kärreman (Programchef Styrelseprogrammet, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet), Lennart Mårtensson (ÅF Industry), Torbjörn Eckerdal (Folksam),
Natascha Parnefjord Gustafsson (Landskrona Energi), Jenny Rydhström (Gents),
Åsa Svensson (E.ON Sverige), Samuel Sköld (Matrisen Redovisning och Rådgivning), Therese Lachmann (EFL), Kristina Berntsson (DeLaval Sales), Magnus Jönsson (MKB Fastighets), Jonas Carlgren (Arla Foods), Pontus Bodelsson
(Helsingborgs Dagblad), Claes-Göran Henriksson (Skånefrö)

Saknas på bild: Daniel Röme (Nexam Chemical Holding) och Eva Östling (Visita)

_____________________________________

Under diplomeringsmiddagen avtackades även Ivar Samrén efter 12 års dedikerat arbete som ordförande för Styrelseprogrammets Advisory Board.