EFL Tech förstärker projektledarkompetensen på TFS

EFL Skräddarsytt: Under två energiska dagar träffade EFL 50 projektledare från 10 olika länder på TFS (Clinical Contract Research Organization) med fokus på att harmonisera och synkronisera projektledning. Insatsen är en del av EFL:s offensiva satsning EFL Tech.

Det inledande budskapet från TFS när utbildningen kickade igång var ”ni är alla VD:ar för era egna projekt”. EFL träffade en grupp mycket kompetenta projektledare med goda kunskaper i projektledning, men nu under dagarna två låg fokus på att harmonisera och synkronisera projektledning så att varje ”VD” ytterligare kan förstärka en gemensam grund och säkerställa en gemensam avsats för hur projekt genomförs.

Insatsen är en del av EFL:s offensiva satsning EFL Tech. En breddning av EFL:s utbud var kompetensområden såsom projektledning, processmodellering, digitalisering, operations, innovation, bygg/fastighet kommer att göras än tydligare för marknaden. Läs mer om EFL Tech

Detta bildspel kräver JavaScript.

 


EFL Tech strengthening the TFS project management

EFL Tailor Made: During two energetic days EFL met 50 project managers from 10 different countries at TFS (Clinical Contract Research Organization). The message from TFS kicking off this training was “you are all the CEO of your own projects”. EFL met a group of highly skilled project managers with the fundamental project management skills in place, but now focus was on aligning and synchronizing how projects are carried out so that every “CEO” further strengthen a common ground and ensuring a joint approach to projects.

This programme is part of EFL:s offensive initiative EFL Tech. A widening of the EFL portfolio where competence areas like project management, process modelling, digitalization, operations, innovation, construction management will made explicit to the market.