EFL Tech – EFL bygger ut!

”Under construction”, men välkommen in på vår nya lokalyta redan nu!

Nu lanserar vi en offensiv breddning av vårt utbud! Utifrån vår starka marknadsposition inom executive education kommer vi under 2018 att vidare öka vårt marknadsgenomslag genom att även erbjuda tekniskt präglade managementutbildningar – och detta under flaggan EFL Tech. Det nya affärsområdet kommer att rikta in sig på utbildningar i gränssnittet mellan management och teknik.

Sedan 1969 har EFL i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet erbjudit executive education inom områden såsom affärsutveckling, digitalisering, ekonomi, juridik, ledarskap, management, marknadsföring, strategi och styrelsearbete. I en tid då management och teknik i all högre grad integreras, blir det därför naturligt att bygga på utbudet med mer tekniskt präglad managementutbildning.

Vi bygger på med teman och ämnen som förstärker vårt befintliga utbud med kompetens som ger oss ökade möjligheter att ta ett än större åtagande i att utveckla människor och företag.

Det är fortfarande en uppbyggnadsfas, men vi ser områden såsom Lean, Logistik, Produktion, Bygg/Fastighet, Säkerhet, Energi, Teknisk innovation, Projekt/Processledning m fl. som troliga inslag. Fokus är således inställt på tekniskt präglade managementutbildningar som sätter in tekniska utmaningar i ett affärs/verksamhetssammanhang.

Satsningen på EFL Tech kommer i sann EFL-anda att göras i nära dialog med företagen i EFL:s medlemsnätverk, befintliga och potentiella kunder. EFL verkar i en spännande region med många såväl tunga som spännande företag i tekniska branscher.


Intresserad av att veta mer om EFL Tech? Kontakta:

Martin Wihlborg
046-222 68 47
072-208 92 51
martin.wihlborg@efl.se

Efl