EFLs Styrelseprogram igång!

Ett fullbokat Styrelseprogram har nu kickat igång med ett lunch-lunch-internat. Det var 24 förväntansfulla deltagare som träffades på Flädie Mat och Vingård för att ägna sig åt det juridiska perspektivet på styrelsearbete.

– En kompetent och vetgirig grupp människor som på ett lyhört och intresserat sätt tog sig an styrelsearbetes utmaningar ur ett juridiskt perspektiv, säger Matts Kärreman, akademiskt ansvarig EFLs Styrelseprogram. Den guidning som Martin Morén Jönsson gav var på alla sätt en utmärkt väg in till bolagsstyrningens fundament. Bådar gott inför programmets fortsättning, menar Matts.

EFLs Styrelseprogram 2015-2016

EFLs Styrelseprogram 2015-2016

Några tankar om internatet:

 

EFLs Styrelseprogram startar nästa gång den 20 oktober 2016. Läs mer om EFLs Styrelseprogram