Ett brett utbud av affärsutvecklingsverktyg för dig som vill göra avtryck

EFL:s Business Solutionskurser erbjuder en bred palett av teman för dig som snabbt behöver verktyg för att kunna göra avtryck i din verksamhet. Kursmodulerna är uppbyggda med strukturen 1+2 dagar som effektivt ger dig de redskap du behöver för att komma på spåret mot en lösning av dina utmaningar.

Tony Åkesson, Affärsutvecklare på EFL

Business Solutions-konceptet är framtaget för att under tre dagar ge deltagarna möjlighet att tillsammans med andra i samma sits  skarpt fokusera på sina aktuella affärsutmaningar under ledning av ämnesexperter och pedagoger.
– Genom våra Business Solutions-moduler väljer vi tillsammans med medlemsföretagen i EFL:s nätverk ut teman som berör en stor mängd företag idag. Tiden är i dagens arbetsliv en knapp resurs, och genom vårt upplägg är syftet att deltagarna efter tre skarpa dagar ska kunnat komma en bra bit på vägen mot en lösning av sina utmaningar, säger Tony Åkesson, affärsutvecklare på EFL.

Under hösten och fram till januari erbjuder EFL ett aptitligt smörgåsbord med sex Business Solutions-moduler:

– Höstens  utbud handlar i hög grad om affärsutveckling, digitalisering, marknadsföring och management i olika former. Som exempel kan nämnas modulen Creating the attentive company som  är enormt populär då den adresserar utmaningar som de flesta företag idag delar, dvs. behovet av att tänka i nya banor kring affärsmodeller för att tjäna pengar i en ny typ av landskap, berättar Tony Åkesson.

– Performance Management är en annan modul som ligger väldigt  rätt i tiden som har fått ett fantastiskt gensvar av marknaden. Att på ett effektivt sätt styra sin verksamhet genom att på ett så precist sätt som möjligt följa upp medarbetares prestationer kan innebära stora konkurrensfördelar.