”Ett väl genomtänkt program”

Som ägare av investeringsbolaget Hexiron AB och aktiv i en rad styrelser sökte sig Håkan Eksandh till EFL:s Styrelseprogram för att ännu bättre kunna bidra till bolagens framgång.

Håkan Eksandh är en av deltagarna på EFL:s Styrelseprogram

Att EFL:s Styrelseprogram tar ett helhetsgrepp om styrelsefrågor och styrelsearbete lockade Håkan Eksandh. Håkan, som har varit VD i familjeföretag, men som efter att ha sålt dessa har investerat i nya verksamheter där han engagerar sig via styrelsearbete.
– Jag sitter i en del styrelser och upplevde ett behov av att fördjupa mina kunskaper rent allmänt, men framför allt för att utveckla mig som individ så att jag kan bidra bättre till bolagens framgång, säger Håkan. Likaså vill jag få en bättre förståelse för hur styrelsen kan bidra till bolagets framgång.

Deltagarna på pågående omgång av EFL:s Styrelseprogram är nu ungefär halvvägs igenom programmet, som kommer att ta dem igenom allt från styrelsens olika roller och uppgifter, dess legala ansvar, att tolka och behandla ekonomisk information till förvärv och fusioner.
– Det är ett väl genomtänkt program, där det ges tillfälle till många spännande diskussioner, berättar Håkan. Så här långt skulle jag säga att jag framförallt tagit med mig hur man kan integrera strategiarbete i styrelsearbetet. Nu ser jag väldigt mycket fram emot resterande del av programmet. Det ska bli spännande att sy ihop alla delar och utvärdera vad styrelsen bör prioritera för att ge verksamheten optimalt stöd.

Uppstartsinternatet i oktober för deltagarna på EFL:s Styrelseprogram

EFL:s Styrelseprogram startar årligen i oktober, men brukar vara fulltecknat redan på vårkanten. Upplägget främjar för såväl långväga deltagare som fulla kalendrar genom att dess åtta sammankomster, varav tre lunch-till-lunch-internat, är fördelade under lika många månader.


EFL:s Styrelseprogram
Nästa omgång startar den 15 oktober. Läs mer om programmet