Förändringsarbetets 9 viktigaste aktiviteter!

Att driva och leda förändring är många gånger den både viktigaste och svåraste uppgiften som en ledare har. Så hur gör man detta på bästa sätt? Managementproffsen Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad, som skrivit boken Management- att leda verksamheter och medarbetare, delar med sig av förändringsarbetets nio viktigaste aktiviteter för att framgångsrikt driva och lyckas med förändringsarbete.

Change management handlar i grund och botten om att förändra rätt saker på rätt sätt och i rätt tid. Vad som måste förändras, hur och när och hur snabbt förändringen måste genomföras beror på syftet med förändringen, men också på den strategiska positionen och de finansiella förutsättningarna.

Men ingenting förändras av sig självt. En förändringsledare måste ta ansvar för förändringen, mobilisera organisationen och driva förändringsarbetet för att övervinna hinder och engagera medarbetare. Ofta krävs ett helt team för att axla förändringsledarrollen.

Så vilka delar ska till för att man ska lyckas med sitt förändringsarbete? Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad menar, liksom många andra som studerat och skrivit om change management, att det krävs nio aktiviteter för att framgångsrikt driva och lyckas med förändringsarbete.


Managementproffsen Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad, som skrivit boken Management – att leda verksamheter och medarbetare


 

 

Vill du veta hur EFL kan hjälpa dig på din utvecklingsresa?

 • Intresseanmälan

  Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort och berättar mer!

Nio aktiviteter för att framgångsrikt driva och lyckas med förändringsarbete:
 1. Bygg ett förändringsteam
 2. Skapa förståelse och förändringsinsikt hos dem som berörs
 3. Tydliggör visionen för företaget och syftet med förändringsförslaget
 4. Fastställ mål och delmål som ska uppnås
 5. Se till att involvera alla som berörs och ge dem stöd
 6. Kommunicera löpande om utvecklingen, och särskilt ”quick wins”
 7. Ha ett engagerat, intresserat och stödjande ledarskap
 8. Ta tillvara på lärtillfällen för alla som berörs
 9. Mät och följ upp hur implementeringen påverkar resultat- och balansräkning, samt viktiga nyckeltal