Att leda förändring!

Varför är det så svårt att genomföra förändringar? Vilka är de vanligaste hindren och hur bör dessa hanteras? Vi pratar change management med Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad, författare till boken Management – att leda verksamheter och medarbetare.

Vad är egentligen change management?

– I grund och botten handlar change management om att förändra rätt saker på rätt sätt och i rätt tid. Att leda och driva förändringsarbete så att önskat resultat uppnås har tveklöst blivit den både svåraste och viktigaste uppgiften för management. Denna aspekt av ledarens arbete, förändringsledarskap, kallas, på gott och ont, change management också på svenska. Förmåga att i tid identifiera och genomföra nödvändiga och relevanta förändringar gör att problem kan undvikas eller hanteras innan de förvärras och i värsta fall leder till kris för verksamheten. Framgångsrikt förändringsledarskap gör det också möjligt att utnyttja affärsmöjligheter fullt ut.

Vad styr vad som måste förändras?

– Oavsett vad för slags förändring det handlar om, så berörs i regel flera olika komponenter, såsom affärsmodell, strategi, organisation, rutiner, kompetens och kultur. Vad som måste förändras, hur och när och hur snabbt förändringen måste genomföras beror på syftet med förändringen, men också på den strategiska positionen och de finansiella förutsättningarna. Det är alltid väsentligt att förändringar relateras till verksamhetens långsiktiga mål.

Vilken roll spelar förändringsledaren?

– Ingenting förändras av sig självt. Någon – en förändringsledare – måste ta ansvar för förändringen, mobilisera organisationen och driva förändringsarbetet. Förändringsledaren måste ha förmåga att övervinna hinder och engagera medarbetare. Ofta krävs ett helt team för att axla förändringsledarrollen.

Varför är det så svårt att genomföra förändringar?

– Du behöver bara gå till dig själv: att t.ex. förändra sina rutiner t.ex. vad gäller motion, kostvanor osv. kräver dels insikt om att förändring är viktigt, dels uthållighet tills de nya rutinerna ”satt sig”. Att genomföra förändring i en organisation/ett affärsdrivande företag/ en offentlig verksamhet kräver på samma sätt insikt och uthållighet, men hos många.

Vilka är de vanligaste hindren och hur bör dessa hanteras av förändringsledaren?

– Det finns flera olika slags hinder, trögheter och motstånd mot förändring som förändringsledaren måste förstå och kunna hantera. Dessa hinder utgör emellertid inte bara ett problem. De fungerar också som skydd mot ogenomtänkta och felaktiga förändringar. Vanliga hinder att stöta på i förändringsarbete är psykologiskt motstånd, personlighetstyp, kultur, politiskt motstånd och verksamhetsrelaterade låsningar. För att framgångsrikt kunna leda och driva förändring gäller det att kunna förstå och kunna ta sig förbi dessa hinder. Läs mer om hindren

Managementproffsen Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad delar med sig av sina tankar kring change management