Framtidsanalys och strategiarbete för ledningsgrupper och styrelser

Vi befinner oss i den största ekonomiska krisen i modern tid, vilket innebär både stora risker och möjligheter som företagsledningar och styrelser behöver reflektera kring och inkorporera i sin strategi. På EFL:s anpassade halvdagsmodul för styrelser och ledningsgrupper får ni inte enbart en förståelse för samhällsutvecklingen, utan även verktyg att kunna följa skeendet och koppla det till ert företag som utmynnar i er egen konkreta analys för er verksamhet.

Se filmen där EFL:s Fredrik NG Andersson, nationalekonom, berättar mer:

Läs mer om kursen Framtidsanalys och strategiarbete för ledningsgrupper och styrelser