Risker och möjligheter

Vi genomgår just nu den största ekonomiska kris vi varit med i modern tid. Inte sedan slutet av första världskriget har Sverige sett ett så stort inkomstbortfall som under våren 2020. Så djupa kriser är aldrig kortvariga. De sätter djupa spår som präglar samhället för lång tid framöver. Detta innebär såväl risker som möjligheter som det är en god idé för företagsledningar och styrelser att reflektera kring och inkorporera i sin strategi.

Kalibrera er verksamhets strategiska kompass

EFL har tagit fram en modul med verktyg för att kunna följa skeendena, och koppla detta till analys för framtida scenarion för ert företags verksamhet.

Under en halvdag kommer ni under nationalekonom Fredrik NG Anderssons ledning att diskutera coronakrisens kortsiktiga och långsiktiga effekter på ekonomin och politiken.

När dagen är slut kommer ni inte enbart fått en förståelse för samhällsutvecklingen utan även fått verktyg att kunna följa skeendet och koppla det till ert eget företag som utmynnar i er egen analys för ert företags verksamhet.

Innehåll

Vi går igenom olika verktyg för att förstå och kunna analysera krisens effekter samt identifiera viktiga nyckeltal och skeende att ha koll på framöver. I vår gemensamma analys kommer vi att förhålla oss till frågor så som:

  • Vad händer med räntan och växelkursen?
  • Hur mycket pengar kan staten låna och vad kan tänkas hända med skatter offentliga utgifter framöver?
  • Hur går med globaliseringen?
  • Kommer krisen leda till att världens länder sluter sig och vad innebär det för oss och vår marknad?
  • Kommer vi få ser ökad reglering av ekonomin framöver?

 

Programansvarig

Fredrik N G Andersson är docent i nationalekonomi och verksam vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet där han forskar kring kriser och ekonomisk politik. Fredrik deltar även aktivt i samhällsdebatten och har varit anlitat av både regering och riksdag för olika uppdrag. För EFL:s räkning leder han tredagarsmodulen ”Politics, Money markets and return on investment” inom Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program.

Startdatum och omfattning

Programstart: Programmet skräddarsys efter ert företags unika förutsättningar.
Omfattning: 4 timmar
Plats: På plats hos er eller på EFL, alternativt via digitala verktyg.

Programavgift

SEK 21 800
SEK 19 200 för medlemsföretag i EFL:s företagsnätverk

Priser exkl. moms.

Anmälan

Kontakta oss på info@efl.se eller 046-222 68 50

Villkor

Läs våra allmänna villkor

Kontakta oss!

Henrik Lundgren
telefon: 046-222 68 42
mobil: 070-585 86 97
e-post: henrik.lundgren@efl.se

Andreas Olsson
telefon: 046-222 68 47
mobil: 072-208 92 51
e-post: andreas.olsson@efl.se