”Jag behöver uppdatera mina styrelsekunskaper och höja mig en nivå”

I mitten av oktober påbörjar Kjell Svensson – vd för ANDREAS STIHL Norden AB med styrelseuppdrag i deras tre legala bolag – EFL:s Styrelseprogram. Vi ställer några korta frågor till honom om hans tankar inför starten.

I mitten av oktober påbörjar Kjell Svensson Styrelseprogrammet

I oktober påbörjar du EFL:s Styrelseprogram! Vad fick dig att bestämma dig för det?

Styrelsearbetet i bolagen som jag är VD för blir viktigare framöver och jag känner att jag behöver uppdatera mina kunskaper och höja mig en nivå.

Vad hoppas du att utveckla under programmet?

Bredda förståelsen för styrelsearbetet, utveckla förmågan att leda styrelsearbetet till att vara en stark och aktiv del i att driva företagen framåt.

Varför EFL?

Jag gillade upplägget och kopplingen till Lunds universitet.

Vad har du för roll idag?

Jag arbetar idag som vd för ANDREAS STIHL Norden AB. Vi har tre legala enheter i Finland, Norge och Sverige samt en filial till det svenska bolaget i Danmark. Vi gör även affärer på Island. Bolaget är ett försäljningsbolag till ANDREAS STIHL AG & Co i Tyskland.

Berätta om dina styrelseuppdrag

Vi har tre styrelser för de legala bolagen, där jag är ordförande i Finland och Norge och ledamot i det svenska bolaget. Tidigare har jag varit styrelseledamot i börsnoterade Klippan AB, Wärdshuset på Dal och AB We-Pe Tryckeriet.

Styrelseprogrammet

EFL:s Styrelseprogram är en gedigen utbildning i Corporate Governance. Programmet ger formell kunskap och större insikt om hur effektivt styrelsearbete bedrivs i praktiken.

Efter 11 dagar fördelade på åtta tillfällen under åtta månader får deltagarna både bredd och djup, samt rejält stärkt sin kompetens och position i styrelsesammanhang och företagsledning. Programmet är den enda i sitt slag i Sverige och har startat årligen sedan år 2000.

Nästa programstart: 15 oktober.

Läs mer om EFL:s Styrelseprogram