Sommar, sol och bok

Sommaren är här och allt vi vill fylla den med; utflykter, kultur, familj, vänner och böcker som avnjuts i hängmattan. Junikrönikan, skriven av EFL-medarbetaren Matts Kärreman, handlar om skönlitteraturens positiva effekter för vårt välbefinnande. Och så klart några boktips.

I skrivande stund har ett läsår just passerat och sommartidens kompanjon, ledighet, står och stampar i farstun. Vi har väl alla våra olika favoritaktiviteter, eller favoritpassiviteter, som äntligen kan ägnas tid åt. Resor, trädgård, kultur, släktbesök eller hängmatta. Själv tänker jag ägna mig åt detta. Samt läsa skönlitteratur. Även om såväl min egen mage som skalle tydligt tagit ställning för läsandets välgörande så går det även att backa upp med forskning som visar en stor positiv övervikt i kostnads/intäkts-analysen rörande läsandet av litteratur. Ungefär som att äta frukt och grönt.

Anne E. Cunningham och Keith E. Stanovich (2001) visar i sin artikel ”What Reading Does for the Mind” på läsandets närmast saliggörande betydelse. Kognitiv, emotionell, verbal förmåga, bland andra, bibehålls och utvecklas. Hjärnan hålls frisk och spänstig. Kreativiteten stärks. Och man lär. Man lär sig av andras erfarenheter och slipper kanske göra om dem. Åtminstone inte precis likadant. George Ambler, som ägnar tid, intresse och uppmärksamhet åt olika ledarskapsfrågor, landar bl a i slutsatsen att läsande gör ledare klokare, mer kreativa och mer socialt kompetenta. Så kan man fortsätta med röster som lovprisar läsandet.

Ibland hör man att företagsledare, Frankrike undantaget, generellt inte ägnar tid åt läsning eller andra kulturupplevelser. Jag har utan framgång försökt hitta någon studie som ger belägg för ett sådant påstående. Man får ju hoppas, för företagsledarnas skull, att detta inte stämmer. För, om investeringsunderlaget består av idel positiva effekter med ganska låg investering så vore det ju tokigt att inte göra investeringen. Det lär vi ju ut.

Så, avslutningsvis, några boktips. George Perec – La Disparition (Försvinna, på svenska). En bok där författaren uteslutit den vanligaste bokstaven ”e” i texten. Idén att en begränsning tvingar fram andra vägar är för mig mycket tilltalande. Hur skall vi annars nå fram till hållbarhetsmålen? Nadine Gordimer – Get a Life (Börja leva, på svenska). Hur omvälvande förändringar leder till omprövning och nya sätt att hantera situationer.

Hoppas på en fin sommar gör,

Matts Kärreman

Junikrönikan är skriven av EFL-medarbetaren Matts Kärreman. Matts är programchef för EFLs Styrelseprogram och syns även i andra utbildningar, såsom Executive MBA och företagsanpassade utbildningar inom styrelsearbete och strategi.

EFL_MRS_C_Matts_Karreman_1167_267x400px


EFLs reflektionskrönikor
Varje månad låter vi någon eller några av våra medarbetare låta tankarna flöda fritt kring aktuella ämnesområden och utmana aktuella tankebanor. Tanken är att tillsammans med er lufta ”sanningar” och få igång fruktsamma tankar och diskussioner.

Utvecklas på EFL
Tycker du att detta låter spännande? För företagsanpassade lösningar välkommen att kontakta Per Malmberg:
per.malmberg@efl.se
046-222 68 44