Kan man lära sig att bli en bra ledare?

Ledarskapsexperten Stefan Sveningsson, som är huvudlärare på kursen Ledarskap i organisationer, delar med sig av sina tankar kring framgångsrikt ledarskap, om man kan lära sig att bli en bra ledare och hans senaste bokprojekt.

stefan_sveningsson_300x300px

EFL-medarbetaren Stefan Sveningsson är huvudlärare på kursen Ledarskap i organisationer och figurerar flitigt på våra företagsanpassade utbildningar

Kan man lära sig att bli en bra ledare?
Ja, man kan lära sig bli en bra ledare. Ledarskap handlar om interaktion, relationer och handlingar och detta kan alla bli bättre på.

Nämn tre viktiga ingredienser för framgångsrikt ledarskap
Former av mer eller minder informellt inflytande, relationer och mottagande.

Varför är Ledarskap i organisationer en viktig kurs?
Ledarskap i organisationer sätter ledarskap i ett organisatoriskt – socialt och kulturellt – sammanhang. Här ses på ledarskap som en form av samordning (vertikal form av inflytande) i komplexa sammanhang där också andra förhållanden – strukturer, chefskap, strategier, kontrollsystem, kulturer, marknader & kunder, branschförhållanden – påverkar organisationsprocesser och resultat. Viktigt är att förstå hur ledarskap kan och bör utformas och utövas i socialt komplexa sammanhang som moderna organisationer utgör.

Vem vänder utbildningen sig till?
Utbildningen vänder sig till alla medarbetare – både de med och de utan formell chefstitel – i organisationer och de som har intresse att förstå vad modernt ledarskap handlar om.

Du är även en flitig författare, berätta om din senaste bok
Senaste boken – Managerial Lives: Leadership and identity in an imperfect world (Cambridge University Press) – beskriver några centrala chefers försök att skapa en plattform för att utöva ledarskap i sitt chefsarbete. Något som visat sig rätt så bökigt och svårt eftersom det ofta undermineras och till och med motverkas av andra organisatoriska förhållanden, exempelvis strukturella. Samtidigt som det pratas mycket om betydelsen av ledarskap så är det också så att organisationer i allt högre utsträckning standardiseras och centraliseras, något som i praktiken ofta motverkar meningsfullt ledarskap.

Vad har du på gång just nu?
För närvarande är en ny bok på gång – Relexive Leadership (Sage) – som kommer om ett par veckor. Den kommer även på svenska på Studentlitteratur 2017.

Några snabba:
Favoritplats: Antibes är trevligt
Boktips: Steve Jobs av Walter Isaacson
Förebilder: Mina barn

Inspirationsseminarium

Mer av Stefan Sveningsson och ledarskap i organisationer får du på vårt inspirationsseminarium på STUDIO i Malmö den 13 december. Läs mer och anmäl dig här

Ledarskap i organisationer

Ledarskap i organisationer omfattar områdena organisation, ledarskap, strategi och projektledning. Utbildningen handlar om att tillgodogöra sig formell kunskap och utveckla individuell förmåga och färdighet. Deltagarna stärks i sin yrkesroll som strateg, chef och ledare. Läs mer