Låt HR-frågorna ta plats i ledningsgruppen!

Den 10 november startar Strategic HR Excellence Program. En fyradagarsutbildning som ger dig i HR-rollen den verktygslåda du behöver för att framgångsrikt kunna ta plats i styrelser och ledningsgrupper. Vi intervjuar Ola Mattisson från programteamet kring utbildningen.

Ola Mattisson är universitetslektor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och forskar inom strategi och ekonomistyrning. Han är även med i en rad olika EFL-program, såsom vårt managementprogram Leading Impact och företagsanpassade utbildningar inom management, strategi och ekonomisk analys.

Hej Ola! Berätta om Strategic HR Excellence Program!

Strategic HR Excellence Program är en fyradagarsutbildning för dig inom HR, där du får möjlighet att utveckla din strategiska förståelse, språk och förmåga att effektivt kunna bidra till din organisations utveckling. Du övar dig i att driva, paketera och utifrån ledningsgruppens och styrelsens logik argumentera för HR:s bidrag till din organisations konkurrenskraft och utveckling. Programmet bygger på en slagkraftig kombination av teori, aktuell forskning, best practice och handfasta praktiska råd.

Vilken programdel håller du i?

Jag är ansvarig för den utbildningsdag som fokuserar på att få personer som arbetar inom HR att översätta sitt arbete till strategiska ekonomistyrningstermer. Detta gör det möjligt kunna diskutera humankapitalets värde för en organisations konkurrenskraft, värdeskapande och ledningsförmåga. Det handlar om hur HR kan använda sig av ekonomiska rapporter för att addera värde till sitt arbete. Ekonomistyrning tenderar att fokusera på solida siffror och förbiser ofta en organisations viktigaste tillgång, nämligen dess medarbetare.

Vad hoppas du att deltagarna får med sig från din utbildningsdag?

Min förhoppning är att kursdeltagarna ska känna sig trygga i att föra en dialog med experter inom ekonomistyrning utan att själva vara experter på hur man tolkar ekonomisk information. Det handlar om att översätta kompetens- och bemanningsfrågor till ekonomistyrningstermer på ett sätt som personer som arbetar inom HR känner sig bekväma med. Min förhoppning är att det ska stärka HR-avdelningens möjligheter att bidra till organisationens konkurrenskraft på en mer strategisk nivå. I takt med att humankapitalet får en allt tyngre strategisk roll ökar också HR-avdelningens behov av att utöka sin verktygslåda i dialog med exempelvis ledningsgruppen.

Strategic HR Excellence Program

Strategic HR Excellence Program är en gemensam satsning av EFL och Roi Rekrytering. Programet riktar sig till dig som i din HR-roll vill utöka din verktygslåda inom strategi, ekonomiska samband, affärslogik och förståelse för hur HR kan arbeta mer framåtlutat för att vara en nyckel till sin organisations konkurrenskraft.

Programstart: 10 november

Läs mer >>