Framgångsrikt förändringsledarskap på Leading Change

Idag avslutades 4:e upplagan av Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap. Under 9 dagar har deltagarna fått ’mindset’, ’skillset’ och ’toolbox’ för att effektivt, genomtänkt och framgångsrikt kunna utöva förändringsledarskap.

Under tredje och sista modulen fick deltagarna diskutera hur man skall jobba med framgångsrik förändring. Programmet bygger deltagare som delar erfarenheter med varandra, på teorier och modeller kring förändringsledarskap, samt gäster med stor erfarenhet av förändringsledning och att deltagarna under projektet gång arbetar med ett förändringsprojekt som de har med sig från hemmaplan. Deltagarna kommer från såväl offentlig sektor som från privata organisationer.

förändringsledarskap på Leading Change

Magdalena Schultze, Ubisoft (Massive Entertainment), föreläser om hur man leder förändring i en organisation med övervägande unga medarbetare

förändringsledarskap på Leading Change förändringsledarskap på Leading Change

Programdeltagarna Björn Rosberg och Martin Petersson delar med sig av sina erfarenheter att arbeta med OKR (Objectives Keyresults) för att bryta ned övergripande mål och strategier till relevanta aktiviteter längre ned i organisationen.

förändringsledarskap på Leading Change

12 av programmets 16 deltagare visar stolt upp sina diplom.

 


Om Leading Change

Förändringsledarskap är förmågan att leda förändring och effektivt driva förändring genom organisationen. Det handlar om att skapa engagemang, att bemästra konsten att identifiera, förstå och sänka motståndsnivån och därefter på mest effektiva sätt använda resurserna till att ta organisationen till ett nytt önskat läge. Det bygger på förståelse för strategi och organisationskultur, förmågan att kunna hantera struktur och processer samt att identifiera, kommunicera, och bygga relationer med olika stakeholders.

Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap är programmet för dig som genom en slagkraftig kombination av teori, aktuell forskning och handfasta praktiska råd vill utveckla din månghövdade kompetens och förmåga att framgångsrikt driva förändringsarbete i din organisation. En utbildning för dig som är nyfiken på att utforska ditt förhållningssätt till förändring och lärande, och vill arbeta fram en bekvämhet att navigera i en kontinuerlig och i högsta grad icke-perfekt process. 

Nästa program startar den 16 oktober 2024. Läs mer här >>

Leading Change 2024

Nästa program av Leading Change startar den 16 oktober 2024.

Läs mer här >>