Malmö Stad Näringslivspris

Stort grattis till Beata Sjöborg, VD för Comparative AB!

Malmö stads näringslivspris inom mångfald 2009.

För sjätte året i rad delar Malmö stad ut näringslivspriset inom mångfald. Människor från 164 olika nationer bor och verkar i Malmö. Var fjärde malmöbo är född utanför Sveriges gränser. Med priset uppmärksammar och premierar Malmö stad företag som tar tillvara de möjligheter Malmös etniska mångfald erbjuder.

Beata Sjöborg, VD för Comparative AB och deltagare på EFLs Styrelseprogram fick ta emot priset på Malmö Stads näringslivsdag och galakväll den 25 januari.

Finalisterna till näringslivspriset inom mångfald var förutom Beata Sjöborg, Bertil Mårtensson, ägar för Pharmadent AB och Gordon Gustavsson, varuhuschef IKEA Malmö.

Läs mer EFLs Styrelseprogram