Marknadsföring för ökad försäljning

Vilka strategier står till buds för företag som vill öka sin försäljning? Hur styr man sin organisation mot att hamna i en ”sweet spot” försäljningsmässigt? Vilka är hindren för att skapa ökad försäljning och hur adresserar man dessa? Detta var några av de frågor som behandlades under EFLs inspirationsseminarium ”Marknadsföring för ökad försäljning” med Jörgen Adolfsson.

Jorgen_AdolfssonFörsäljning är ofta ett område som kommer lite i skymundan när det pratas marknadsföring, trots att marknadsföring i de allra flesta fall syftar till att driva just försäljningen. EFL bjöd på inspirationsföreläsning där Jörgen Adolfsson gav smakprov på några moment från kursen EFL Marketing – koncept, planering och nytänkande.
– Jämför man svenska och amerikanska universitetsutbildningar är det påtagligt hur mycket mer man fokuserar på sälj i USA. På utbildningen EFL Marketing vill vi på EFL gå i täten för ett helhetstänk kring marknadsföringen där försäljningen är en mycket viktig del, säger Jörgen Adolfsson.

Tillsammans med Marie Löwegren är Jörgen Adolfsson programansvarig för EFL Marketing som är en marknadsföringskurs som både på bredden och djupet behandlar marknadsföringsprocessens olika moment – från strategi till genomförande.
Programmet ger dig en bred förståelse, samtidigt som vi gör djupdykningar inom vissa marknadsföringsområden. Relevanta teorier och modeller varvas med praktiska moment som kreativitetsövningar och retorik. Dessutom blir du duktig på att konstruera en riktigt vass marknadsplan, säger Jörgen.

EFL Marketing startar nästa gång den 31 augusti.